Novým vládním zmocněncem pro oblast médií a dezinformací se stal Michal Klíma

Zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma.

Vláda Petra Fialy na jednání ve středu 23. března 2022 jmenovala nového vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací. S účinností k témuž dni se jím stal Ing. Michal Klíma.

Michal Klíma je zkušený mediální manažer a novinář, předseda Nadačního fondu obětem holokaustu a držitel osvědčení podle § 6 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. V minulosti pracoval například jako ředitel společnosti Lidové noviny, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Economia či jako předseda představenstva a generální ředitel vydavatelství Vltava Labe Media. Je také spoluzakladatelem Unie vydavatelů denního tisku a spoluzakladatelem Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu.

O vytvoření funkce vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací vláda rozhodla 2. března v reakci na stupňující se vlnu dezinformací v ČR, šířených především z Ruska, které oslabují demokratické instituce a mezinárodní směřování ČR. Vládní zmocněnec má statut poradního orgánu vlády, je podřízen předsedovi vlády a vláda jej jmenuje a odvolává. Bude koordinátorem boje proti dezinformacím a jeho úkolem bude mimo jiné komunikace s příslušnými ministry a vedoucími pracovníky orgánů státní správy a spolupráce se složkami státu, které se zabývají oblastmi médií a dezinformací. Bude také podporovat strategickou komunikaci v Úřadu vlády a spolupracovat na přípravě mediálních nákladů komunikace státu a doporučovat média, skrze která bude komunikace státu realizována.