Zúčastněte se podnikatelské mise do Egypta a Izraele

SP ČR doprovodí na zahraniční cestě 7.-12. května ministryní životního prostředí Annu Hubáčkovou.

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Česko – izraelskou smíšenou obchodní komorou organizuje v termínu 7. – 12. května 2022 podnikatelskou misi, která bude paní ministryni na její cestě doprovázet.

Účast doporučujeme zejména firmám z oborů vodohospodářství, odpadové hospodářství, zelená energetika, chytrá řešení v ICT a souvisejících oblastí. Program mise bude na tyto obory zaměřen a dle možností přizpůsoben potřebám účastníků.

Rámcový program cesty a další podrobnosti včetně účastnického poplatku najdete v pozvánce zde.

Uzávěrka závazných přihlášek bude 19. dubna 2022.

Pro přihlášení na podnikatelskou misi prosíme závaznou podepsanou a naskenovanou přihlášku zaslat e-mailem na adresu pserakova@spcr.cz. Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář. Bez vyplnění elektronického formuláře nemůžeme Vaši přihlášku zpracovat.

Prosíme také o vyplnění jednoho vzorového snímku v Powerpointu do společné prezentace (použití obrázků do snímku vítáno). Bude sloužit pro představení podnikatelské delegace na podnikatelských fórech během mise.

Podnikatelskou misi organizačně zajišťuje manažerka Sekce mezinárodních vztahů Ing. Petra Šeráková (pserakova@spcr.cz). Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. 731 411 179.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Šeráková Petra
kategorie Podnikatelské mise a semináře