O dotaci Covid Nájemné za tři měsíce mohou žádat i ti, co zavřeli jen na dva dny

Vládní usnesení, které od 14. března od 6 hodin zakázalo prodej služeb a služeb v provozovnách, se totiž den poté (schváleno těsně před půlnocí) měnilo a rozšířilo o další výjimky. Některé provozovny, jako například květinářství či autoservisy, tak musely mít zavřeno jen 14. a 15. března. I tyto provozovny ale mají nárok na dotaci za 3 měsíce.

Zákaz se rychle měnil

V prvním vládním usnesení č. 82/2020 Sb. vláda s účinností ode dne 14. března 2020 od 6 hodin zakázala maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

 • potravin,
 • pohonných hmot,
 • paliv,
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
 • malých domácích zvířat,
 • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • novin a časopisů,
 • tabákových výrobků,
 • služeb prádelen a čistíren,
 • prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky,
 • realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně.

Od stejné hodiny stejného dne vláda zakázala přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které nesloužily pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahoval na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který mohlo probíhat bez časového omezení. Úplně zavřít pak musely provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 a také herny a kasina.

Speciál ke koronaviru

Přinášíme rozcestník, který by měl pomoci zorientovat se v základních otázkách, které se týkají finančních úlev a podpory pro OSVČ. Kdy mají OSVČ nárok na ošetřovné? Jakou finanční podporu mohou od státu očekávat? Jak je to s pojistným či odkladem úvěrových splátek? Čtěte nový speciál

Těsně před půlnocí 15. března však vláda usnesením č. 84/2020 Sb. rozšířila seznam výjimek provozoven, kterých se zákaz netýká. Od 16. března tak mohly otevřít:

 1. opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
 2. odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 3. prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 4. provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 5. prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 6. pokladní prodej jízdenek,
 7. lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
 8. provozování pohřební služby,
 9. květinářství,
 10. provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 11. výdej a prodej zdravotnických prostředků,

pokud uvedené zboží nebo služba představuje převážnou část činnosti dané provozovny.

Měli jste zavřeno jen dva dny? I tak máte nárok

Výše zmíněných typů provozů se sice zákaz prodeje týkal jen dva dny, i tito podnikatelé ale mohou díky nastavení podmínek programu Covid – Nájemné o dotaci požádat, a to za celé tři měsíce. Podmínku, že v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 jim byl zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020, totiž splňují. Že mají nárok na dotaci i květinářství a autoservisy a spol., i když měly tyto provozy nuceně zavřeno jen několik desítek hodin, serveru Podnikatel.cz potvrdilo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Čtěte více: Na Covid – Nájemné dosáhnou i ti, kteří částečně fungovali i navzdory opatřením

Další podmínky pro nárok na dotaci

Aby mohl podnikatel o dotaci požádat, musí splnit i další podmínky:

 • je fyzickou osobou – podnikatelem nebo právnickou osobou,
 • vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem,
 • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13. březnem 2020,
 • není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny.

Podmínkou pro zařazení do podpory je, aby žadatel (nájemce/podnájemce/pachtýř) zaplatil alespoň 50 % (v případě nájmu u veřejného subjektu 80 %) rozhodného nájemného (nájemné za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020).

Žádosti už lze podávat

Žádosti lze podávat až do středy 30. září 2020, přičemž se přispívá na nájemné za duben až červen letošního roku. Všechny potřebné formuláře, (např. čestná prohlášení) jsou připraveny v informačním systému AIS MPO. Aby však podnikatelé mohli žádost podat a do systému se vůbec dostat, musí se do systému zaregistrovat. Registrace znamená založení údajů o žadateli a založení uživatele žadatele s oprávněním pro přístup do systému prostřednictvím eIdentity. Pro dokončení registrace v systému bude žadatel potřebovat funkční e-mailovou schránku a eIdentitu.

https://www.podnikatel.cz/clanky/o-dotaci-covid-najemne-za-3-mesice-mohou-zadat-i-ti-co-zavreli-na-dva-dny/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2020-07-12