Firmám chybí zakázky. Šetří, ale ve velkém nepropouštějí

Koronavirová krize nekončí. Firmám stále chybí zakázky. Zatím reagují především úsporami v nemzdových nákladech. Masové propouštění nechystají. Ovšem řada firem už nyní přemýšlí, jak do budoucna zvýšit svou odolnost proti podobným krizím. Hledají nové obchodní modely, plánují rozšířit paletu nabízených produktů, změnit své dodavatelské a odběratelské řetězce a investovat do digitální transformace. Zjistil to červnový průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR, kterého se zúčastnilo 135 podniků.

Čtyři měsíce od vypuknutí koronavirové epidemie se v českých firmách začínají objevovat myšlenky, jak by měly zvýšit svou odolnost vůči budoucím krizím. Stát jim v tom může pomoci tím, že zlepší podmínky pro firemní investice, vyplývá z červnového průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR, který mezi 135 firmami mapoval dopady nynější krize.

„Už jednáme s ministerstvem financí například o zrychlení daňových odpisů. Firmy by rychleji dostaly výdaje na investice do nákladů. Z našeho průzkumu vyplynulo, že takové opatření by pomohlo firmám z automobilového, chemického či elektrotechnického průmyslu. Důležité pro posílení odolnosti firem vůči krizím je také usnadnit investice do výzkumu a vývoje a spolupráci mezi firmami a akademickou sférou,“ uvádí Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Hlavní opatření, do něhož firmy hodlají do budoucna investovat, je u 45 procent účastníků průzkumu hledání nových obchodních modelů. Více než třetina podniků chce v reakci na nynější krizi rozšířit své produktové portfolio, aby nebyly závislé jen na jednom nebo několika málo odběratelských řetězcích. To bude vyžadovat investice do vývoje a inovací. Čtvrtina firem hodlá svou odolnost posílit investicemi do digitální transformace.

pruzkum 2020 06 reakce na krizi

„Je pozitivní, že řada firem už hledá aktivně i jiné cesty z krize než jen úspory v nákladech. Ukázalo se, že už nyní měly výhodu podniky, které investovaly do své digitální transformace. Náš průzkum ukázal, že investice do digitalizace zvažují jako cestu z krize především velké firmy. Stejně by ale měly uvažovat i střední a menší firmy, které jsou k dopadům podobných krizí náchylnější,“ dodává Jaroslav Hanák.

NÁVRAT K NORMÁLU BRZDÍ NEDOSTATEK ZAKÁZEK

Největší brzdou pro návrat k předkrizové úrovni výroby je u 77 procent účastníků průzkumu nedostatek zakázek. Problémy obchodních partnerů označila jako hlavní překážku plné obnovy provozu polovina respondentů. „Čistě restriktivní omezení ze strany státu jako na začátku epidemie se už na omezení výroby podílí v menším měřítku. Nyní jsme ve fázi, kdy se efekty krize u nás i v zahraničí přelévají do reálné ekonomiky právě prostřednictvím úbytku zakázek,“ říká Jaroslav Hanák.

pruzkum 2020 06 brzdy provozu

Propad zakázek o více než 20 procent hlásí 52 procent účastníků průzkumu. Týká se to hlavně firem z automobilového průmyslu, elektrotechnického průmyslu, sklářského průmyslu, chemického průmyslu, slévárenství, strojírenství, ale také výzkumných organizací.

Od dubna roste podíl firem, které očekávají v příštích dvou měsících meziroční propad v objemu zakázek od 20 do 40 procent. Jestliže v dubnu jich bylo 20 procent, na konci června se jejich podíl dostal na třetinu. Více tento pokles dopadá na velké firmy. Naopak propadem zakázek o více než 40 procent jsou ohroženy především malé podniky.

Průzkum naznačuje, že se přestává zhoršovat platební morálka odběratelů. V dubnu si třetina firem stěžovala, že jim odběratelé přestali platit ve lhůtách splatnosti. Nyní opožděné platby faktur hlásí 18 procent respondentů. Naopak roste podíl firem, které se s odběrateli dohodly na prodloužení splatností, z dubnových 10 procent na červnových 29 procent.

FIRMY NECHYSTAJÍ MASOVÉ PROPOUŠTĚNÍ

Mezi účastníky průzkumu od dubna narostl podíl firem, které navzdory krizi neplánují propouštět. V červnu jich bylo 55 procent. Přesto roste také počet podniků, které už musely počty svých zaměstnanců snižovat. Zatímco v dubnu propouštělo necelých 5 procent respondentů, na konci června to bylo 14 procent. Dalších 16 procent firem s výpověďmi čeká do září, jestli bude i na podzim pokračovat program Antivirus na kompenzaci části mzdových nákladů ze strany státu. Ten nyní funguje do konce srpna.

„Je vidět, že se firmy snaží zaměstnance udržet. Pomáhá jim v tom program Antivirus. Zároveň si uvědomují ze zkušeností z předchozích let, jak složité je kvalitní zaměstnance získat a udržet si je. V každém případě propouštění je standardní reakcí na krizi. Dá se čekat, že počet nezaměstnaných bude stoupat,“ tvrdí Jaroslav Hanák.

pruzkum 2020 06 propousteni

Nedostatek zakázek také donutil značnou část firem přehodnotit investiční plány na letošní a příští rok. Dvě třetiny respondentů uvedly, že investice budou letos nižší, než plánovaly. Pro příští rok hodlá investovat méně než letos 43 procent podniků, které se průzkumu zúčastnily. Dominantně jde o firmy, kterým se propadly zakázky o více než 20 procent.

„Opatrnost ve výhledu zakázek a investic znamená, že ekonomické oživení může být pomalé. Rozhodnou teprve následující měsíce. Bude hodně záležet na tom, jak rychle se situace v Česku, ale také v zahraničí, stabilizuje,“ uzavírá prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

PARAMETRY PRŮZKUMU

Průzkum se uskutečnil od 24. do 29. června 2020. Ze 135 firem, které se ho zúčastnily, bylo 30 procent malých podniků do 50 zaměstnanců, 33 procent středních podniků s 51 až 250 zaměstnanci a 37 procent velkých firem nad 250 zaměstnanců.

Kompletní výsledky najdete zde.

kategorie Tiskové zprávy