Třináct společností získalo navzdory pandemii covid-19 prestižní ocenění „Bezpečný podnik“

Přestože velká část firem musela čelit velkým komplikacím spojeným s pandemií covid-19, našly se podniky, které se rozhodly udělat pro bezpečnost svých zaměstnanců na pracovištích něco navíc nad rámec zákonem stanovených povinností, což stvrzuje udělení osvědčení „Bezpečný podnik“.
 
Dvě firmy jej získaly poprvé, další subjekty už poněkolikáté a obdiv zaslouží společnosti Nestlé Česko s.r.o.; závod SFINX Holešov a Synthomer a.s., se sídlem v Sokolově, které jsou „Bezpečným podnikem“ už poosmé.
 
Letošní slavnostní květnové předávání ocenění „Bezpečný podnik“ bylo kvůli omezením způsobeným pandemií covid-19 zrušeno. Nicméně podmínky, které bylo třeba splnit pro jeho získání, zůstávají stále stejné a dokazují, že managementy oceněných společností dávají při řízení svých firem stejnou prioritujak hlediskům ekonomickým, tak i bezpečnosti práce a ochraně zdraví svých zaměstnanců na pracovištích. Osvědčení „Bezpečný podnik“ se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem našich inspektorů. Pro firmy je získání takového ocenění prestižní záležitostí.
 
V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 81 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.
 
K datu 1. 6. 2020 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy:
BLOCK a.s., se sídlem ve Valašském Meziříčí
BorsodChem MCHZ, s.r.o., se sídlem v Ostravě
Erich Jaeger, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici
KOPOS KOLÍN a.s.. se sídlem v Kolíně
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem v Příbrami
Koyo Bearings Česká republika s.r.o., se sídlem v Bystrovanech
Nestlé Česko s.r.o.; závod SFINX Holešov
Pražská energetika, a.s., se sídlem v Praze
PREdistribuce, a.s., se sídlem v Praze
PREservisní, s.r.o., se sídlem v Praze
Siemens, s.r.o.; o. z. Elektromotory Mohelnice
Synthomer a.s., se sídlem v Sokolově
ŠKODA MACHINE TOOL a.s., se sídlem v Plzni
 
Odpovědný postoj těchto společností je pro naši budoucnost příslibem potřebných a prospěšných změn k prevenci rizik a k ochraně zaměstnanců. Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto bude MPSV i SÚIP program „Bezpečný podnik“ podporovat i nadále.
 
O programu „Bezpečný podnik“Cílem programu „Bezpečný podnik“ je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Společnostem, které splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení „Bezpečný podnik“. Program „Bezpečný podnik“ je rovněž nedílnou součástí státní politiky a je zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Více informací o programu je dostupných na http://www.suip.cz/bezpecnost-prace/bezpecny-podnik/.
 
 
  • Zdroj: Státní úřad inspekce práce