Obětem tornáda vyplatil OS KOVO přes dva miliony

Čtvrtek 24. června bude pro mnohé z Hodonínska a Břeclavska nejhorším dnem jejich života. Jejich obcemi se prohnalo tornádo nebývalé síly. Podle meteorologů se jednalo o stupeň F4. Vítr dul v nárazech rychlostí až 300 km/h. V průběhu večera a následujícího dne bylo zraněno několik set osob a šest jich zemřelo. Škody na majetku byly obrovské.
 
Mezi ty, kteří doslova přišli o střechu nad hlavou a jejichž domov se ocitl v ruinách, patřili i členové OS KOVO. Následky katastrofy se snažil zmírnit speciální transparentní účet založený VV OS KOVO na pomoc členům OS KOVO postiženým tornádem na jižní Moravě. Počátkem listopadu z něho předal místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek symbolické šeky se sociální výpomocí osmi členům svazu, kteří osudného dne přišli o své domovy. Celková výše pomoci přesáhla dva miliony.
 
Podle místopředsedy Valáška se jednalo ze strany kováků, kteří na účet přispěli, o výjimečný projev solidarity. Jejich příspěvky na speciální konto začaly docházet hned po jeho zřízení. „Jakmile bylo jasné, že škody po tornádu budou dosahovat obřích rozměrů, rozhodlo Výkonné vedení Odborového svazu KOVO o zřízení speciálního účtu. Spustilo jej v úterý 29. června, během několika dní na něj odboráři přispěli statisíci korun. Za to jim patří velké poděkování. Ukázali, že solidarita je mezi námi stále na prvním místě. Díky jejich pomoci jsme mohli obětem vyplatit ze speciálního konta celkem 2 194 643 korun. Se všemi postiženými byly uzavřeny darovací smlouvy a peníze byly odeslány na jejich
účty,“ upřesnil místopředseda svazu.
 
Štědré finanční dary a solidaritu odborářů ocenil předseda OS KOVO Jaroslav Souček. „Na účet přišly dary nejen od našich základních organizací, ale i od jednotlivců, a často šlo o finanční částky opravdu velkorysé. Někteří z nich svým kolegům poškozeným tornádem sami za sebe poukázali částky v řádech tisíců korun. Nesmírně si solidarity všech dárců vážím a jménem poškozených i našeho odborového svazu jim chci poděkovat,“ zdůraznil.
 
Tento rok svaz daroval pět milionů
Organizace Člověk v tísni uvedla, že tornádem bylo silně poškozeno 1600 domů. Ke zbourání jich bylo určeno asi 200. Ze strany odborářů nezůstalo jen u finanční pomoci, na postižená místa se mnozí vydali osobně pomáhat. Mezi dobrovolníky, kteří vyrazili odklízet trosky, patřili například kováci z brněnského IG Watteeuw. Osobně navštívil postižená místa v červenci a září rovněž místopředseda Valášek. „Rodinné domy smetené tornádem, domy bez střech doslova prostřílené částmi trosek, rodiny bydlící v přístřešcích mimo ruiny svého domova, to byly otřesné obrazy, na které nikdy nezapomenu. Ti lidé přišli o vše,“ popsal silně emotivní zážitky.
 
Kromě jednorázově zřízeného konta, zaměřeného na pomoc obětem tornáda, pomáhá členům OS KOVO pravidelné Konto živelních pohrom. To pomáhalo i na jižní Moravě.
 
Podle místopředsedy Valáška se částka z obou kont, kterou OS KOVO daroval v tomto roce, vyšplhala přes pět milionů korun „Svaz pomohl z Konta živelních pohrom ihned po tornádu 49 členům OS KOVO. V roce 2021 jsme z něho pomohli celkem 65 členům a vyplatili z něj 2 905 000 korun. Spolu s pomocí z transparentního účtu jde o částku 5 099 643 korun,“ uvedl místopředseda.
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák