Očekává se průměrná úroda obilovin, sklizeň máku bude příznivá

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se očekává úroda základních obilovin 6 995 tis. tun a řepky 1 079 tis. tun. V meziročním srovnání je úroda základních obilovin o 293 tis. tun nižší (−4,0 %) a řepky se sklidí o 166 tis. tun méně (−13,3 %). Naproti tomu předpokládaná sklizeň máku 31 tis. tun je nejvyšší za posledních deset let.

Odhadovaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 995 tis. tun je meziročně o 293 tis. tun nižší (−4,0 %). Na poklesu produkce se podílí jak nižší hektarový výnos 5,66 t/ha (−2,9 %), tak menší osevní plocha 1 235 tis. ha (−1,2 %). Očekávaná úroda základních obilovin je o 1,1 % nižší než průměr sklizní za posledních deset let (osevní plocha −4,1 %; hektarový výnos +3,1 %).

I přes výrazně pomalejší postup žní způsobený častými dešti byli zemědělci ve svých odhadech sklizně optimističtější než před měsícem. Proti prvnímu odhadu z června se v červenci, díky příznivějším hektarovým výnosům, odhad sklizně základních obilovin navýšil o  227 tis. tun na 7 mil. tun,“ uvedla Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Očekávaná sklizeň všech druhů ozimých obilovin je meziročně nižší. Nejrozšířenější obiloviny, pšenice ozimé, se sklidí 4 322 tis. tun, o 477 tis. tun méně než v loňském roce (−9,9 %). Důvodem je především pokles osevních ploch, ale také hektarového výnosu na 6,09 t/ha (−1,8 %). Ječmene ozimého se podle odhadu sklidí 632 tis. tun (−9,4 %) s výnosem 5,70 t/ha (−6,4 %), tritikale 204 tis. tun (−4,4 %) s výnosem 4,99 t/ha (−1,6 %) a žita 134 tis. tun (−22,5 %) s výnosem 5,31 t/ha (−3,1 %).

Naproti tomu je odhad sklizně jařin příznivější. Odhadovaná sklizeň pšenice jarní 373 tis. tun je díky výraznému rozšíření osevní plochy i vyššímu hektarovému výnosu 4,96 t/ha (+15,1 %) ve srovnání s loňským rokem více než trojnásobná. Sklizeň ovsa 212 tis. tun je meziročně o 15,5 % vyšší díky rozšíření osevní plochy i přes nižší odhadovaný hektarový výnos 3,67 t/ha (−6,4 %). Úroda ječmene jarního je téměř na stejné úrovni jako v loňském roce, sklidí se 1 117 tis. tun (−0,1 %) s výnosem 5,18 t/ha (+0,6 %).

Předpokládaná úroda řepky 1 079 tis. tun je meziročně o 166 tis. tun nižší (−13,3 %). Důvodem tohoto poklesu je významné snížení osevní plochy na 342 tis. ha (−7,0 %) i nižší očekávaný hektarový výnos 3,15 t/ha (−6,8 %). Při porovnání s desetiletým průměrem je odhad sklizně řepky o 15,1 % nižší (osevní plocha −12,1 %; hektarový výnos −3,4 %). Aktuální červencový odhad úrody řepky se výrazně neliší od prvního odhadu. Hektarový výnos se mírně zvýšil z 3,13 t/ha na 3,15 t/ha a očekávaná sklizeň se tak proti červnovému odhadu navýšila jen o necelých 8 tis. tun (+0,7 %).

Odhadovaná úroda máku 31 tisíc tun je nejvyšší za posledních deset let. Zatím rekordní sklizeň byla dosažena v roce 2008, kdy se sklidilo téměř 50 tisíc tun máku,“ uvedla Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ. Plocha osetá mákem se letos rozšířila na 44 tis. ha (+9,0 %) a očekávaný hektarový výnos 0,71 t/ha je na stejné úrovni jako v loňském roce. Letošní předpokládaná produkce máku je díky nárůstu osevní plochy meziročně o 8,2 % vyšší a výrazně převyšuje průměr sklizní za posledních deset let (sklizeň +41,4 %; osevní plocha +46,0 %; hektarový výnos −2,8 %).

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní hrachu na zrno, vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 7. 2021. Zpřesnění odhadů sklizní rozšířené o odhad dalších plodin (kukuřici na zrno i na zeleno a siláž, brambory, cukrovku, slunečnici na zrno a sóju) zveřejní Český statistický úřad 10. září 2021.

  • Zdroj: Český statistický úřad