Odboráři budou monitorovat zneužívání nouzového stavu

Ve středu 25. března proběhlo jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD/tripartity) pro zaměstnávání zahraničních pracovníků, na němž proběhla diskuse o dopadech současného nouzového stavu na zaměstnávání cizinců v ČR a nezbytných opatřeních. 
 
Členové pracovního týmu RHSD pro zaměstnávání zahraničních pracovníků se shodli, že v době nouzového stavu je zapotřebí, aby byly dodržovány následující zásady:
 
1. Zaměstnavatelé musí v době nouzového stavu poskytovat svým zahraničním zaměstnancům stejné zacházení jako zaměstnancům českým v případě nařízení karantény zaměstnanci, pracovní neschopnosti zaměstnance, nutné péče zaměstnance o dítě, dočasného nepřidělování práce zaměstnanci, dočasného omezení nebo uzavření provozu nebo nařízeného výkonu práce z domova. Přehled konkrétních práv a povinností poskytuje Pracovněprávní desatero pro boj s koronavirem, které vytvořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 
2. Zaměstnavatelé držitelů zaměstnaneckých karet, kteří jsou nuceni ukončit pracovněprávní vztah cizince kvůli ekonomickým dopadům koronavirové epidemie, musí dodržovat postup vyžadovaný při skončení pracovněprávního vztahu zákoníkem práce. Nesmí docházet ke zneužívání ukončení pracovního poměru dohodou, propuštěným zaměstnancům musí být vyplacena veškerá odměna za vykonanou práci, odcházející zaměstnanci musí obdržet zápočtový list atd.
 
3. Zaměstnavatelé by měli držitelům zaměstnaneckých karet, kterým jsou nuceni ukončit nebo neprodloužit pracovněprávní vztah, pomoci s registrací statusu zájemce o zaměstnání na internetových stránkách MPSV. Přechod těchto cizinců k jinému zaměstnavateli, který by pro ně mohl mít dlouhodobější vhodné pracovní uplatnění, by měl být prvořadým řešením situace.
 
4. Vůči zaměstnavatelům, kteří v době nouzového stavu prokazatelně zneužívají zranitelného postavení zahraničních zaměstnanců, je (na základě případného rozhodnutí Koordinačního orgánu pro řízení ochrany státních hranic a migraci) možno použít i sankci spočívající v budoucím omezení jejich účasti ve vládou schválených migračních programech. Zástupci Svazu průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských svazů a Hospodářské komory budou své členy a ostatní podnikatelskou veřejnost vyzývat k výše uvedenému postupu. Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů budou prostřednictvím svých odborových organizací na pracovištích monitorovat, zda zaměstnavatelé postupují podle výše uvedených bodů a zda nedochází ke zneužívání nouzového stavu v neprospěch zahraničních zaměstnanců.