Odborový svaz DLV vyjadřuje podporu odborářům a zaměstnancům Liberty Ostrava

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví lesního a vodního hospodářství v České republice sdílí znepokojení odborářů a zaměstnanců ve společnosti Liberty Ostrava a.s., jakožto i v celé skupině Liberty Steel Group, týkající se převedení emisních povolenek do ciziny, a vyjadřuje plnou podporu ve vyhlášení stávkové pohotovosti, včetně všech následujících kroků, které podniknou, aby ochránili stávající pracovní místa a samotnou huť.

V Praze dne 4. května 2021

JUDr. Mgr. Jaroslava Nestěrová
předsedkyně OS DLV

 
  • Zdroj: Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví lesního a vodního hospodářství