Odbory MND vyjednaly pro dělnické profese růst mezd o 10 až 12 %

Odborová organizace Moravských naftových dolů (MND) Hodonín má od 1. února nového předsedu. Je jím Vladimír Havelka, který vystřídal v této funkci dlouholetého předsedu Vladimíra Baldriana, s nímž vyjednával novou podnikovou kolektivní smlouvu. HGN se zajímal, s jakými výsledky.

Loni v červnu tornádo poničilo na Břeclavsku a Hodonínsku asi 1200 budov. Velké škody nahlásila rovněž společnost Moravské naftové doly, jež sídlí na Hodonínsku. Za této situace zřejmě kolektivní vyjednávání nebylo vůbec jednoduché. Je to tak?

Zatímco škody u společnosti MND nebyly tak značné, u MND Energy Storage žádné, tak MND Drilling & Services byla postižena nejvíce. Řádění tornáda nejhůře odnesl technologický park v Lužicích, který byl nově vystavěn. Škoda byla odhadnuta asi na 160 milionů korun. Do toho ještě pokračovala pandemie covidu, s tím související ekonomický útlum a snížení poptávky po vrtných pracích. Takže problémy při vyjednávání jsme očekávali hlavně od MND Drilling & Services.

Jaké jste měli představy a podařilo se vám je naplnit? 

Naší prioritou je usilovat o co nejlepší pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců. Vycházeli jsme ze skutečnosti, že loni se mzdy nevalorizovaly a inflace se začátkem září, kdy jsme začali vyjednávat, pohybovala kolem 3,5 procenta, proto jsme se na výboru shodli navrhnout navýšení mezd o 6 procent. Zaměstnavatel to odmítnul a navrhnul 3,5 procenta. To jsme kategoricky odmítli. Jak se jednání posouvala v čase, inflace narůstala, a predikce ČNB a ministerstva financí odhadovaly růst inflace o 8 až 10 procent. Teprve tehdy zaměstnavatel usoudil, že se svým původním návrhem růstu mezd neuspěje. Nakonec jsme dospěli ke shodě a koncem listopadu to potvrdila i představenstva všech tří společností skupiny MND. Kolektivní smlouvu jsme podepsali s každou společností zvlášť. 

Za kolik tedy budou letos lidé ve skupině MND pracovat, jak porostou mzdy? 

Ve společnostech MND a MND Energy Storage bylo dohodnuto navýšení mezd v průměru o 5 procent a vylepšení benefitů obsažených v kolektivní smlouvě. Zaměstnancům v dělnických profesích – „provozákům“ a „těžařům“ – porostou mzdy s různými příplatky o 10 až 12 procent. V nominálním vyjádření je to asi 2200 až 2500 korun. Ve společnosti MND Drilling & Services zůstala kolektivní smlouva v původní podobě, vyjma jednorázové částky 3000 korun za očkování. Mzdy byly navýšeny plošně všem zaměstnancům o 6 procent, tedy o jedno procento víc než u MND a MND Energy Storage. Myslím, že s ohledem na ekonomické možnosti, jaké letos MND Driling & Services má, se jedná o přijatelný kompromis. Navíc bylo vytypováno asi 30 pracovních pozic u této společnosti, které jsou mzdově poddimenzované a tam došlo k navýšení mezd o 14 až 15 procent, což v nominálním vyjádření představuje asi 3700 až 4000 korun na hlavu. 

A pokud se týká tarifních mezd? 
U nás činí tarif v poměru k prémii 85 procent ku 15 procentům, takže 85 procent z toho jsou tarify. 

Kterých benefitů si obzvlášť ceníte? 
S vedením společnosti MND bylo dohodnuto navýšení všech stávajících benefitů. Odměny u životních a pracovních jubileí a prvního odchodu do důchodu se zvedly o 100 procent. Navýšil se příplatek o víkendu z 25 na 50 procent a příplatek za práci v noci z 20 na 25 korun na hodinu. Dále došlo k navýšení osobních účtů z původních 8500 na 15 000 korun na osobu, což akceptovala i společnost MND Energy Storage. Zúžený manévrovací prostor jsme měli u společnosti MND Driling & Services, sanace škod po loňském tornádu a ztráta zakázek v souvislosti s covidem se nutně musely někde projevit. Proto bylo dohodnuto, že benefity zůstanou v původní výši a v pololetí je na základě výsledků a možností přehodnotíme v kolektivní smlouvě.

Co očekáváte od letošního roku a na co se v nové funkci letos zaměříte? 
Doufáme, že ceny ropy a plynu, které jsou v současné době na solidní úrovni, zůstanou, a následně poroste poptávka po vrtných pracích. Tak by se mohly vylepšit ekonomické ukazatele všech společností MND. S tím souvisí vyjednávání kolektivních smluv, zvyšování mezd a životní úrovně zaměstnanců. Mojí prioritou je vylepšovat komunikaci s našimi členy a reagovat na jejich podněty. Ve spolupráci se zaměstnavatelem se chci zaměřit na oblast bezpečnosti práce, kde je pořád co zlepšovat. Po svém nástupu do funkce jsem si prošel skutečným křtem ohněm při řešení smrtelného pracovního úrazu našeho kolegy, který se odehrál na vrtné soupravě při opravě těžební sondy v Žarošicích. V oblasti BOZP je mým největším přáním, aby se zaměstnanci po práci v pořádku vraceli ke svým rodinám a blízkým. 

  • Zdroj: Článek vyšel v HGN 2/2022