Pomoc Ukrajině a související daňové aspekty

Ministerstvo financí i ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR připravilo některá daňová opatření a postupy, kterými reaguje na válečný konflikt na Ukrajině a daňové souvislosti spojené s darováním a pomocí. Jsme rádi, že Ministerstvo financí vyslyšelo urgence Svazu průmyslu a dalších expertů k řešení různých situací pomoci Ukrajině a jejím občanům.

Doporučujeme ke stažení: „Otázky a odpovědi k návrhu zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny 

Jedná se například o možnost odpočtu bezúplatných výdajů od základu daně včetně výdajů na podporu obranného úsilí Ukrajiny, osvobození příjmů z humanitární pomoci uprchlíkům v ČR (např. v souvislosti se sociální pomocí zaměstnancům) včetně situace osvobození nepeněžního příjmu zaměstnance, pokud by firma pomohla například jeho rodině a poskytla byt.

Opatření mají daňově zjednodušit pomoc v souvislosti s válkou na Ukrajině, zamezit jejímu nelogickému zdanění (například formou osvobození od daně), zamezit zbytečné administrativě i rizikům postupů ze strany finanční správy. A to pro různé formy pomoci, které firmy s ohledem na vážnost situace urychleně poskytují. Firmy nyní primárně pomáhají, to je úkol číslo jedna. Proto by neměly být trestány za to, že chtějí pomoc. Většině návrhů, které jsme předkládali, zatím převážně Ministerstvo financí vyšlo vstříc. Věříme, že vyřeší i zbylé otázky a nebude se k nim stavět zády.

KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ A POSTUPY

Vybrané reakce na hlavní požadavky a konkrétní příslušná opatření naleznete na stránkách Ministerstva financí zde či v tiskové zprávě MF zde.

Doporučujeme firmám prostudovat uvedený odkaz. Mezi vybraná opatření patří například:

  • Prodloužena doba pro vyšší limit pro odečet darů/pomoci – daňové subjekty si mohou hodnotu bezúplatného plnění odečíst v celkovém úhrnu až 30 % ze základu daně. Prodloužení se týká zdaňovacího období roku 2022 u fyzických osob a zdaňovacích období, která skončila od 1. 3.2022 do 28. 2. 2023, u právnických osob.
  • Dočasně rozšířen odpočet bezúplatného plnění od základu daně o možnost odečíst hodnotu bezúplatného plnění od základu daně poskytnutého v roce 2022 i v případě bezúplatného plnění poskytnutého za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajiny a o okruh subjektů, kterým lze tato plnění v roce 2022 poskytnout, na stát Ukrajina, jeho územně správní celky a osoby se sídlem nebo bydlištěm na Ukrajině.
  • Daňová uznatelnost výdajů na bezúplatné nepeněžité plnění (včetně např. odpisů používaného majetku, mezd, apod.). Daňoví poplatníci mohou o tyto výdaje snížit základ daně, pokud jsou směřovány na pomoc Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo firmám a osobám se sídlem nebo bydlištěm v dané zemi. Firmy tak nemusí řešit jiné formy vykazování a danění u kapacit, které použily na pomoc Ukrajině a mohou si tyto výdaje standardně odečíst ze základu daně.
  • Pokud zaměstnavatel poskytne výpomoc zaměstnanci v souvislosti překlenutím mimořádně obtížných poměrů v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, jedná se z pohledu zaměstnance o osvobozený příjem podle již existujícího §4a písm. k) zákona o daních z příjmů.
  • Návrh rovněž reaguje na příchod ukrajinských uprchlíků. V případě, že zaměstnavatel např. umožní využívat ubytování nejen zaměstnanci, ale také jeho rodinným příslušníkům, bude se jednat o nepeněžitý příjem osvobozený od daně (za normální situace by tito lidé museli dané plnění zdanit).
Svaz průmyslu vítá rychlou komunikaci a spolupráci ministerstva financí nad výše uvedenými úpravami, které usnadní poskytování pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině. Jednáme ještě s MF nad možnostmi osvobození u DPH. Pro Osvobození od DPH u věcných darů doporučujeme firmám využít již existující ustanovení § 68 odst. 15 zákona o DPH, kdy je od daně s nárokem na odpočet osvobozeno dodání zboží humanitárním organizacím, které je v rámci své činnosti mimo území EU přepraví do třetí země. Zároveň jsme MF navrhli osvobodit od DPH i věcné dary, které nepovedou přes humanitární organizace (např. pokud by je firmy samy odvezly a domluvily se s někým na ukrajinské straně přímo) nebo ubytovací, stravovací a další služby pro humanitární účely (např. bezplatné ubytování či jiné služby) uprchlíkům či jejich rodinám.
 

 

Autoři: Bohuslav Čížek, Milan Klempíř

kategorie Z hospodářské politiky