Odbory podruhé jednaly s představiteli Vlády ČR o platech na rok 2019

V pondělí 9. července 2018 se uskutečnilo druhé jednání zástupců odborových svazů s představiteli Vlády ČR. Předmětem jednání bylo odměňování ve veřejném sektoru v roce 2019

Toto jednání navázalo na jednání z 19. června 2018. Odbory deklarovaly, že je potřeba, aby si v této věci nová vládní koalice ujasnila stanoviska obou politických subjektů. Proto nepožadovaly okamžitou dohodu.

Závěry jednání:

1. MPSV připraví během tohoto týdne materiál variantního řešení možného navýšení platů v celém veřejném sektoru, tedy i státních zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů.

2. Odbory deklarovaly jednoznačný požadavek, aby z celkového objemu prostředků na platy šla významná část do platových tarifů.

3. Odbory dále deklarovaly, že zvýšení platů nejméně odměňovaným zaměstnancům by šlo řešit zrušením platové tabulky č. 1 z Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

4. Vládní strana poukázala na tu skutečnost, že je nutné počkat na makroekonomickou predikci MF, která bude veřejnosti představena zřejmě okolo 20. 7. 2018 a která může ovlivnit rozhodování v této věci.

5. Obě strany se shodly na tom, že je potřebné dojít ke vzájemné dohodě do poloviny měsíce srpna 2018.

Přílohy: