Reakce EU na americká cla

Dne 20. června EU uvedla do praxe odvetné (vyrovnávací) opatření, reagující na uvalení amerických cel na ocel a hliník. V platnost vstoupí 22.6.

Seznam zboží je  sestaven tak, aby co nejméně zasáhl evropský byznys, i přesto může každé takové opatření způsobit některým firmám obtíže.

Seznam produktů zasažených vyrovnávacím opatřením.
Opatření se nyní týká výrobků v hodnotě asi 2,8 miliardy EUR. Zbývající část seznamu by zasáhla zboží za 3,6 miliardy EUR později – po třech letech nebo po kladném rozhodnutí sporu v WTO, pokud by k tomuto mělo dojít dříve. EU je připravena opatření zrušit, jestliže totéž udělá americká strana.

EU se snaží postupovat plně v souladu s pravidly WTO. 
SP ČR považuje reakci  za přiměřenou a oprávněnou, i když litujeme, že situace dospěla až do této fáze.

Přikládáme:
Tisková zpráva Evropské komise a Souhrn a časová osa amerických rozhodnutí a reakcí ostatních zemí.

Více najdete v našem článku zde.

Fára Pavel
kategorie Obchodní politika