Odbory prokázaly za krize a propouštění nenahraditelnost, říká předseda OS PHGN Rostislav Palička

Rok 2020 neznamenal pro těžební průmysl nijak příznivé období. Na vině je tažení Evropské komise proti uhlí, těžebním společnostem a jejich zaměstnancům pod taktovkou zelených a ekologických organizací. Situaci zaměstnavatelům, odborům a zaměstnancům výrazně zkomplikoval i covid-19. Přesto odborový svaz v mimořádně složitých podmínkách dosáhl řady úspěchů. HGN o nich hovořil s předsedou Odborového svazu PHGN Rostislavem Paličkou.
Rok 2020 končí, jaký byl z vašeho pohledu? 
 
Nejen pro členy našeho svazu, ale pro všechny občany byl a je velice náročný. Měl negativní vliv nejen na pracovní, ale i na osobní životy lidí. Vládou vyhlášený nouzový stav a karanténa nám na jaře málem znemožnily uskutečnit sjezd a sněm. Tato situace nás provázela prakticky celým letošním rokem. Rok to byl velice těžký, pandemie a povinné karantény odebraly zakázky některým firmám, například Moravským naftovým dolům, nastalo propouštění zaměstnanců. Ke covidu-19 se přidaly ještě emisní povolenky a tlak na klimatické restrikce. To má za následek, že se ruší provozy a doly, propouští se v těžebních společnostech. Náš svaz se proto potýká s odlivem členů a tento trend bude pokračovat i v příštím roce. 
 
Přes všechna negativa: které události v letošním roce vnímáte jako pozitiva? 
Podařilo se nám doslova na poslední chvíli uskutečnit 9. sjezd. Na poslední chvíli jsme konání dlouho připravovaného sjezdu museli přeložit z Prahy do Luhačovic, stihli jsme v hodině dvanácté i následný první sněm, který řídilo nově zvolené vedení odborového svazu. Podařilo se schválit program a stanovy svazu a další důležité materiály. Díky tomu je odborový svaz plně funkční a může účinně obhajovat práva členů a zaměstnanců našich odvětví. Pracujeme v nových a neobvyklých podmínkách. Funkcionáři a zaměstnanci svazu pracují z domova, druhá rada svazu se uskutečnila formou videokonference a hlasovalo se formou per rollam. Ostatní jednání, například rady ČMKOS se zaměstnavateli, rovněž probíhají formou videokonferencí. Za těchto ztížených podmínek má svaz na kontě dva výrazné úspěchy. Podařilo se nám přesvědčit vládu, aby rozšířila nařízení vlády číslo 342/2016 o hnědouhelnou společnost Sokolovská uhelná a obnovila vládní nařízení číslo 167/2016 a opětovně tam zařadila OKD. To považuji, bez přehánění, za významnou pomoc pro propouštěné zaměstnance. V případě OKD jsme zároveň splnili dlouhodobý úkol uložený radou odborového svazu a v případě Sokolovské uhelné byl splněn úkol uložený radou Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné. 
 
Jak hodnotíte emisní povolenky a takzvaný Zelený úděl, jejichž autory je Evropská komise? 
 
Tato opatření tvrdě doléhají na naše uhelné společnosti, konkrétně na OKD, Sokolovskou uhelnou a Vršanskou uhelnou. Další budou následovat. Bavíme se o firmách, kde dlouhodobě působní naše odborové organizace, jejichž úkolem právě kontrolovat plnění sociálních programů firem a uzavřených podnikových kolektivních smluv. Ovlivnily i nadstandardní odstupné propouštěným zaměstnancům. Jsme rádi, že se nám podařilo dosáhnout rozšíření nařízení vlády o Sokolovskou uhelnou a rozšíření o OKD. Jde o významnou pomoc pro propouštěné zaměstnance. V Moravskoslezském kraji a v dalších uhelných regionech způsobuje překotný a nesystémový útlum uhlí velké problémy. V Moravskoslezském kraji již pracují komise, které se zabývají tím, co bude po ukončení těžby na Dole ČSM, kde kraj získá koksovatelné a energetické uhlí pro teplárny, ocelárny, odkud se bude dovážet. 
 
I za této situace se ukazuje význam odborových organizací a kolektivního vyjednávání pro členy a zaměstnance uhelných společností a dalších firem. Souhlasíte? 
 
Současná situace potvrdila známou skutečnost, a tou je nezastupitelnost odborů ve firmách. Odbory jsou rovnocenným partnerem zaměstnavatelům, vůči státnímu podniku Diamo i vůči státním úředníkům a politikům. Máme své svazové právníky a díky tomu vystupujeme na všech jednáních na různých úrovních i v oblasti legislativy fundovaně. Bez odborů by tu nebyl nikdo, kdo by se zastal zaměstnanců, kdo by jednal za ně a v jejich prospěch. 
 
Členové a zaměstnanci odvětví v působnosti svazu se připravují na vánoční svátky a oslavy Silvestra. Co jim popřejete? 
 
I letos se potvrdila známá pravda, že dobré zdraví je základem života. Proto přeji všem odborářům a zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům do příštího roku především pevné zdraví. Zaměstnancům přeji, aby se jim pokud možno vyhýbaly všechny scénáře, které by je mohly připravit o práci. A těm, kteří budou muset odejít, přeji, aby hned našli novou práci a slušného zaměstnavatele. Horníkům odcházejícím do předčasných starobních důchodů, které rovněž vyjednal náš odborový svaz, přeji, aby si je užívali ve zdraví co nejdéle. Rád bych prostřednictvím HGN poděkoval závodním inspektorům bezpečnosti práce, kteří se denně přičiňují, aby se zaměstnanci z rizikových pracovišť vraceli ke svým rodinám živí a zdraví. Zvláštní ocenění si zaslouží neuvolnění odboroví funkcionáři za prosazování priorit svazu ve svých odborových organizacích a u vedení firem. Nemají to skutečně jednoduché. Vánoce jsou tradiční rodinný svátek, a tak všem přeji, aby prožili se svými blízkými krásný Štědrý večer a zapomněli alespoň na čas na všechny pracovní problémy. Všem přeji, aby do nového roku 2021 vykročili tou správnou nohou a po celý rok měli pevné zdraví a stálé zaměstnání.
 
 
  • Zdroj: OS PHGN, Noviny Horník-Geolog-Naftař