Odbory i zaměstnavatelé chtějí kurzarbeit od 1. ledna

Odborový svaz KOVO se obává důsledků, jež by mohlo způsobit další oddalování kurzarbeitu, který by měl podle původních předpokladů vejít do praxe od 1. ledna 2021. Odborový svaz KOVO podporuje aktivity svých kolegů z ČMKOS a partnerů z řad podnikatelů a dalších odborových svazů, podporujících urychlení jednání o legislativní podobě kurzarbeitu.
 
Svaz považuje aplikaci kurzarbeitu v českém prostředí za zcela klíčový nástroj, jímž lze v mimořádné době pandemie významně přispět ke stabilizaci celé společnosti.
 
Odborový svaz KOVO se připojil k výzvě Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Českomoravské konfederace odborových svazů apelující na poslance, aby urychlili jednání o legislativní podobě kurzarbeitu tak, aby tento legislativní nástroj mohl být uplatňován již od 1. ledna 2021.
 
„OS KOVO podporuje zavedení upravené formy částečné zaměstnanosti, často nazývané německým výrazem kurzarbeit, do zákona o zaměstnanosti od 1. 1. 2021. Tento nástroj účinně pomáhá v okolních zemích překlenout krizová období. Pomáhá zaměstnavatelům udržet v pracovním poměru klíčové zaměstnance, bez kterých je najetí plné výroby po krizovém období značně zpožděno. Pomáhá zaměstnancům
neztratit práci a dává jim jistotu prác i do budoucna na pracovních pozicích, kde vykazují nejvyšší výkon. Pomáhá státu v tom, že nemusí vynakládat finanční prostředky na rekvalifi kaci zaměstnanců, jejich evidenci jako nezaměstnaných a nemusí vyplácet podpory v nezaměstnanosti. Tento nástroj může tedy pomoci celé společnosti. Vláda opakovaně slíbila zavedení tohoto nástroje do právního předpisu.
Podle současných znepokojivých zpráv se zdá, že legislativní proces nebude dokončen tak, aby nabyl účinnosti od 1. 1. 2021. Vyzýváme
všechny aktéry legislativního procesu, aby tento návrh projednali a přijali v termínech, které umožní jeho účinnost od 1. 1. 2021,“ uvedl Jaroslav Souček, předseda OS KOVO.