Odbory v letňanském Latécoère vyjednaly vyšší odstupné

Závod Latécoère v pražských Letňanech na výrobu základních dílů pro světoznámé letecké firmy si během pandemie Covid-19 prošel zatěžkávací zkouškou. Podnik vlastněný francouzskou nadnárodní společností neochránily před snížením odbytu ani zakázky tak významných odběratelů, jako jsou Airbus, Boeing nebo Embraer. Snížení zájmu o leteckou dopravu během pandemie si vybralo svoji daň. Management musel přistoupit i k nepopulárnímu propouštění a vlastníci podniku rozhodli o přesunutí části výroby do Bulharska. Letňanským ale díky jejich odbornosti zůstanou práce s vysokou přidanou hodnotou. Místní odborové organizaci se podařilo pro odcházející zaměstnance vyjednat dobré podmínky. Podnik ovšem doufá v nástup lepších časů, které předznamenává opětovný nárůst zakázek.
 
„Bohužel se nás pandemie velice dotkla, stejně jako většiny firem v leteckém oboru. Dodáváme komponenty, například dveře a jejich části, největším výrobcům letadel, jako je Airbus a Boeing, a společnost samozřejmě musela reagovat na jejich požadavky. Výroba poklesla o více než polovinu a na čas jsme i zavřeli. V současné době je podnik stabilizovaný, práce je a objem výroby pomalu narůstá. Než bude ale produkce, jaká byla před covidem, to ještě pár let potrvá,“ přibližuje situaci v Letňanech předseda místní Základní organizace – LETOV, Odborového svazu KOVO, Petr Doležal.
 
Odhady managementu společnosti předpokládají opětovný růst odvětví od roku 2023. Překonat předkoronavirový stav by se mělo podařit v roce 2024 nebo 2025. Důsledky koronakrize dopadly na Latécoère stejně neblaze jako na ostatní světové dodavatele v leteckém průmyslu. Letňanský závod s více než stoletou tradicí, který zaměstnával zhruba osm set lidí, se tak ocitl v situaci, kdy se postupně musel rozloučit přibližně se třemi sty z nich.
 
Odboráři se spolu s vedením firmy snažili co nejvíce minimalizovat dopad na ty, jichž se těžké rozhodnutí týkalo. Dobrou vzájemnou spolupráci mezi odbory a vedením potvrzuje personální ředitelka Latécoère Czech Republic, s. r. o., Gabriela Kahounová. Podle ní sitace nebyla lehká.
„Díky místní odborové organizaci, která již dříve vyjednala podmínky nad rámec ZP, odcházeli naši zaměstnanci se zajímavým balíčkem odstupného. Jsme také v kontaktu s okolními společnostmi, abychom dali odcházejícím další podporu a případně jim pomohli najít novou práci, pokud budou mít zájem,“ zdůrazňuje personální ředitelka podniku. Podle Petra Doležala se naštěstí řadě propuštěným podařilo rychle novou práci najít. „Podle informací, které mám od propuštěných kolegů, pro ně nebyl velký problém najít si práci, tak alespoň nějaká pozitivní zpráva,“ dodává předseda místní základky.
 
V Letňanech zůstane náročná výroba
Další výzvou pro podnik je rozhodnutí akcionářů Latécoère group přesunout část výroby do Bulharska. Přesun již probíhá a odboráři při domluvě jeho podmínek sehráli důležitou roli. Výsledkem jejich jednání s vedením jsou odměny pro zúčastněné zaměstnance a finanční bonusy pro ty, kteří budou propuštěni později v důsledku stěhování. „Přesun výroby bude probíhat postupně a odborům se podařilo dojednat nadstandardní odměny pro všechny zaměstnance, kteří se na celém převedení výroby budou podílet. V této souvislosti se pravidelně scházíme s managementem, jednání se zúčastnili i zástupci Výkonného vedení OS KOVO. Zaměstnanci dostanou kromě odstupného, které vyplývá ze ZP a KS (dvě až čtyři mzdy nad ZP), ještě další finanční bonus. Ti, kteří se budou přímo podílet na zaškolování bulharských kolegů, obdrží další finanční prémii. Dále budou zvýšené diety pro ty, kteří do Bulharska pojedou,“ upřesňuje Petr Doležal.
 
Díky kvalitní výrobě zůstanou v Letňanech práce s vysokou přidanou hodnotou – náročné obrábění tvrdých kovů, povrchové úpravy a oddělení kompozitů. Oddělení montáží se přesune do pobočky v Bulharsku. Odborníci z Letňan při zaškolování nových kolegů v Bulharsku potvrdili své dobré jméno. Vedení podniku je na ně pyšné. „Chci vyslovit velké díky všem našim zaměstnancům z oddělení montáží, kteří se zaškolování zúčastnili a ke školení se postavili velmi profesionálně. Pozitivní zpětnou vazbu na ně máme i z Bulharska. S odbory jsme se pro ně domluvili na extra odměnách,“ chválí své lidi ředitelka Gabriela Kahounová. „Někteří zaměstnanci u nás zůstanou dále pracovat. Ti, kteří mají odpovídající kvalifikaci, se můžou přesunout na jiné pozice u nás ve firmě. Bohužel nemůžeme nabídnout další uplatnění všem zaměstnancům, protože na velkou část pozic je třeba velmi specifická kvalifikace,“ dodává.
 
Udrželi jsme nárůst mezd i benefity
Navzdory pandemii a obtížné situaci v leteckém průmyslu nepolevují místní odboráři v kolektivním vyjednávání. Kolektivní smlouva byla již podepsaná a platí od prvního dubna. Jako každý rok i letos došli ke vzájemné dohodě ohledně navýšení mezd o 3 %. Podle Petra Doležala se podařilo prosadit požadavky odpovídající dané situaci v podniku. „Přes velice špatnou situaci se podařilo dojednat nárůst mezd a udržet všechny benefity a některé i navýšit. Mezi ty významné patří určitě příspěvek na důchodové pojištění 5 % z hrubé mzdy nebo tisíc bodů do kafeterie, kdy jeden bod znamená jednu korunu. Naše požadavky byly adekvátní situaci a podle reakcí zaměstnanců vím, že jednání můžeme považovat za úspěšné,“ dodává předseda.
 
Propouštění zasáhlo i místní odboráře. Počet členů ZO poklesl a k záležitostem, které musejí zástupci odborů řešit, přibyly i otázky související s pandemií. „Propouštění se nás také dotklo, v současné době máme jen asi 150 členů z původních zhruba 250 z ledna minulého roku. K problémům, které jako předseda řeším, namátkou od BOZP, pracovních vztahů až po osobní problémy kolegů, přibyly ty covidové. Často pandemie ovlivnila celou rodinu zaměstnance, například znemožnila partnerům podnikat, a tím se rodina dostala do potíží,“ přibližuje předseda Základní organizace – LETOV, Odborového svazu KOVO, Petr Doležal novou realitu covidové doby. Aby v Letňanech udrželi zdraví zaměstnanců a minimalizovali možnost nákazy, přišlo vedení společnosti s mimořádným testováním zaměstnanců nad rámec státního nařízení. „Dohodli jsme se, že po návratu ze srpnové celozávodní dovolené provedeme ještě dvě antigenní testování všech zaměstnanců včetně očkovaných nad rámec toho, co stanovuje vláda, aby se minimalizovala možnost nákazy. Zdraví lidí v našem závodě je pro nás prioritou. Nechceme, aby se u nás šířil koronavirus,“ uzavírá personální ředitelka Latécoère Czech Republic, s. r. o., Gabriela Kahounová.
 
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák