Odbory vymohly lepší podmínky pro zaměstnance končící Šroubárny

Šroubárna v Turnově končí. Odborům se podařilo vylepšit finanční podmínky těch, kdo zde budou pracovat poslední měsíce po původně plánovaném ukončení výroby. Na vylepšení podmínek jednají odbory i s konkurzním správcem.

Podnik se nyní nachází v likvidaci, a to hned z několika důvodů: „Drastické zdražení cen energií, materiálu, to byla poslední „ rána “pro Šroubárnu Turnov, firmy nechtěly toto zdražení, které se promítlo do cen výrobků, plně akceptovat, ale i v dobách konjunktury byla ekonomické hospodaření této firmy řekněme problematické,“ osvětlil Vladimír Procházka, specialista Regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO pro Královéhradecký a Pardubický kraj. To potvrzuje i ředitel společnosti Pavel Hendrych: „Společnost končí v důsledku předluženosti (přes 100 milionu korun dluhů), dále v důsledku nedostatku hotovosti a neustálým výpadkům platební schopnosti. Dále rovněž v důsledku ztrátovosti (až 20 %) způsobené poklesem objednávek a zvýšením cen energií. V důsledku dluhů hrozí neustálé obstavení účtu ze strany státu (to se již stalo).“ Firma chtěla původně ukončit svoji činnost k 31.3 2023, to bude zřejmě prodlouženo do 31.5.2023. „Firma vstoupila do likvidace. Provoz se postupně ukončuje mezi březnem a červnem, většina zaměstnanců odchází ze společnosti v březnu, prodlužování výroby se neplánuje, pouze dokončovací práce na vybraných pracovištích,“ uvedl Pavel Hendrych.

Po vánoční odstávce nyní zaměstnanci pracují na plné mzdě. Podle nového plánu výroby bude potřeba práce i v měsících dubnu a květnu. Původně chtělo vedení společnosti se zaměstnanci uzavřít na tyto dva měsíce pracovní poměry na dobu určitou. „Řešili jsme, že to je pro zaměstnance nevýhodné (museli by vrátit vyplacené odstupné) a jaké jsou jiné možnosti řešení,“ sdělil Vladimír Procházka. Nakonec se odborům podařilo vymoci podmínky, které jsou pro zaměstnance mnohem výhodnější: „Pro zaměstnance to znamená prodloužení výpovědní doby, za každý měsíc o půl mzdy navíc. Odborová organizace nyní uzavírá s konkursním správcem Dodatek ke kolektivní smlouvě, který bude zaměstnancům kompenzovat nevyplacené benefity podle kolektivní smlouvy, kompenzace bude jednorázová ve výši 10 000 Kč,“ dodal Vladimír Procházka.

_________________
Ve společnosti Šroubárna Turnov se vyrábějí šrouby, podložky a soustružené díly. Ročně jich společnost vyrobila 650 milionů kusů. Své výrobky prodávala většinou v České republice, zhruba 40 procent šlo na export. V roce 2021 zde byl průměrný výdělek 30 736 korun, pracovalo zde 159 zaměstnanců.

  • Zdroj: OS KOVO