Odešel významný český filosof, humanista, jehož názory formovala i dělnická profese

V osobě Erazima Koháka naše společnost ztrácí skutečně ojedinělého sociálního filosofa, který za vším hledal lidskou důstojnost a práva lidí. Jeho názory formovala pokora a úcta k životu. Žil tak, jak myslel. V americké emigraci manuálně pracoval, aby mohl vystudovat. Působil na prestižních vysokých školách, po návratu do vlasti žil skromně a svébytně se vyjadřoval k české cestě ekonomického liberalismu.

Jsem velmi rád, že mohu připomenout, že spolupracoval s tehdejším týmem sociologů a makroekonomů ČMKOS, publikoval v Pohledech a časopise SONDY. Česká společnost přichází o mimořádnou, nenahraditelnou osobnost, čest jeho památce,“ uvedl Josef Středula, předseda ČMKOS.