Vyjádření předsedy OS KOVO k zamítnutí návrhu na 5 týdnů dovolené

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Sociální výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen Sociální výbor) projednával dne 6. 2. 2020 návrh komunistických poslanců na uzákonění 5 týdnů dovolené za rok pro všechny zaměstnance. Sociální výbor tento zcela legitimní požadavek zamítl!
 
Tento spravedlivý nárok pro zaměstnance v soukromé sféře máme jako Odborový svaz KOVO ve svých dlouhodobých prioritách na změnu legislativy České republiky. Z tohoto důvodu Vám posílám podrobnější informaci o výsledcích jednání Sociálního výboru.
 
V příloze této zprávy máte usnesení Sociálního výboru, které je doporučením pro jednání pléna Poslanecké sněmovny a také seznam poslanců včetně fotografií, kteří tvoří Sociální výbor, jejich příslušnost k politickým subjektům působícím v Poslanecké sněmovně a také příslušnost ke krajům, ve kterých působí. Proč??? Abychom si dobře zapamatovali, které poslankyně a kteří poslanci politických subjektů pohrdají oprávněnými nároky zaměstnanců v soukromé sféře, plivou na ně a dávají přednost zájmům zaměstnavatelů, kteří chtějí maximálně vyždímat své zaměstnance pro maximalizaci svých zisků. Bez ohledu na zvyšující se pracovní tempo a potřebu regenerace zaměstnanců. Banky, které odírají zaměstnance na úrocích a poplatcích, zato umožní svým zaměstnancům užívat až 42 dnů volna za rok (Česká spořitelna). Státní zaměstnanci jsou ze zákona odměněni 5 týdny dovolené, samotní poslanci, kteří takto ostudně hlasovali, mají parlamentní prázdniny v délce 60 dnů!!! Jen otrokům v soukromé sféře „ponechme“ pouze 4 týdny dovolené!!!
 
Kdo se takto zachoval??? Asociální poslankyně a poslanci hnutí ANO a strany ODS, kteří tvoří pohodlnou většinu v Sociálním výboru. Tento odporný politický kšeft politických subjektů, které v tomto případě odkryli svou pravou tvář – tedy bezbřehou podporu podnikatelů, je pro nás velkým varováním před dalšími volbami do Poslanecké sněmovny, která je v podstatě rozhodujícím orgánem v mocenské hierarchii České republiky. Hlasování těchto poslankyň a poslanců je mementem a předznamenává, jak dopadne hlasování o tomto návrhu i na plénu Poslanecké sněmovny. Pokud měl kdokoli do této chvíle iluze o záměrech hnutí ANO a strany ODS, tady by se měl podívat pravdě do očí. Politika těchto politických subjektů je založena na manipulaci potenciálních voličů s cílem udržet, či znovu získat rozhodující moc ve státě a udržovat zaměstnance na nejnižší možné úrovni, kterou jsou ještě ochotni snášet. Ujišťuji Vás, že arogance těchto zástupců podnikatelů je bezbřehá!!! Nemají žádné zábrany, žádné limity svého chování, i když se tváří jako lidumilové a své pravé záměry obalují do vznešených frází.
 
Vyzývám Vás tímto, abyste poslankyním a poslancům za hnutí ANO a stranu ODS ve svých krajích, za které byli zvoleni do Poslanecké sněmovny, dali svůj nesouhlas důrazně najevo! (informaci o krajské příslušnosti máte rovněž v příloze této zprávy.) Bez nepříjemných dotazů voličů v příslušném kraji se tito lidé budou domnívat, že se vlastně nic nestalo, když takto hlasovali a hlasování na plénu poslanecké sněmovny dopadne úplně stejně jako v Sociálním výboru.   
 
Nenechme se nadále zotročovat a jednejme!!!  Nikdo jiný to za nás neudělá!!!
 
 
Jaroslav Souček
Předseda OS KOVO
 
 
Přílohy: