ODMÍTÁME ŠTVAVOU KAMPAŇ PROTI HORNÍKŮM!

Sdružení hornických odborů (SHO) se velmi důrazně ohrazuje vůči vyjádření pana hejtmana Vondráka, ředitelky Krajské hygieny v Ostravě paní Svrčinové i pana ministra Vojtěcha na úkor zaměstnanců OKD,a.s., kdy tito veřejně prezentují, že za současnou situaci, která nastala v důsledku šíření koronaviru na Karvinsku a okolí, zodpovídají zejména nezodpovědní a neukáznění horníci, kteří nedodržují karanténu a scházejí se zahrádkách restaurací a tím dále šíří virus.
 
Je s podivem, že všem výše jmenovaným nevadilo, že od začátku pandemie museli havíři dál pracovat a fárali do dolu společně v klecích, sprchovali se společně ve sprchách, převlékali se společně v šatnách, obědvali společně v jídelnách, jezdili do práce společně v autobusech. A to vše bez možnosti rozestupu či bez možnosti aktivně používat doporučené postupy. Museli, nic jiného jim totiž nezbývalo, pokud nechtěli ztratit práci!
 
Nikomu to nevadilo, i když SHO již březnu upozorňovalo vedení firmy, že práce v dole je extrémně riziková a není možné, a to ze samotné podstaty této práce, dodržovat protiepidemiologická doporučení a navrhovali jsme, že by se měly práce omezit jen na bezpečnostní minimum. 
 
Nevadilo to dokonce ani Krajské hygienické stanici v Ostravě, která nám na náš podnět sdělila, že vše, co OKD,a.s. činí je v pořádku a dostatečné. 
Nevadilo to ani ministerstvu zdravotnictví, které o situaci vědělo. 
 
Pro nikoho nebyl ani problém, když se nemoc začala šířit na lokalitě Darkov. Začalo se hromadně testovat, když zde bylo více jak 20 pozitivních případů. Na lokalitě ČSM se začalo hromadně testovat, až když se objevilo více jak 100 pozitivních případů! A lidé dál museli pracovat!
 
Teď, když situace na Karvinsku a okolí začala nabývat nebývalých rozměrů, se najednou všichni chovají, jako by se stalo něco nečekaného. 
Media nás staví do role roznašečů nebezpečné nemoci po celé zemi a jsou i tací, kteří navrhují uzavřít okres Karviná a Frýdek-Místek do nepropustné karantény. Některá media si dokonce dovolují prezentovat názory nás odborářů, které nikdy nezazněly a kdy např. Seznamzprávy.cz evidentně vědomě lhal.
 
Všichni zaměstnanci OKD,a.s. jsme už z celé situace velmi frustrovaní. Mnoho z nás je v karanténě, protože jsme se setkali s pozitivními kolegy. Mzda v karanténě činí 60% ze mzdy. Většina pozitivních byla infikována v práci, protože do té museli docházet, aniž by to mohli nějak ovlivnit, jsou postiženi oni i jejich rodiny. A to nejen finančně. 
V neposlední řadě je totiž celý náš okres Karviná, společně s okresem Frýdek-Místek, celou touto situaci stigmatizován nejen vůči zbytku republiky, ale i vůči celému světu. 
 
Zodpovědnost za tuto situaci v žádném případě nenesou horníci! 
Sdružení hornických odborů
Karviná, 30. června 2020