OS a LOK-SČL se ohradily proti nařčení soukromých lékařů

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů se ohradily proti nařčení soukromých lékařů souvisejícím se zvyšováním platů a úhrad za poskytnutou péči.
 
Prohlášení Lékařského odborového klubu-Svazu českých lékařů
a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR
 
V Praze 11. října 2021
 
Přestože jsme se celou dobu snažili nereagovat na nekolegiální a nefundované názory zástupců Koalice soukromých lékařů, tak po dohodě o zvýšení úhrad pro r. 2022 musíme informovat zdravotnickou veřejnost o skutečném stavu věcí. Považujeme za nebytné reagovat na lži a zavádějící informace, které byly ze strany zástupců těchto organizací působících v Radě poskytovatelů zasílány jejich členům.
 
Plně souhlasíme s názvem příspěvku MUDr. Zorjana Jojka „Vítězství práce nad nekolegialitou“, lépe bychom to nepojmenovali, ale sdělujeme, že autor zaměnil role jednotlivých aktérů.
 
Zástupci organizací LOK, OSZSP a ČLK čtyřikrát (dne 30. 8., 21. 9, 28. 9 a 4. 10.) jednali s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o navýšení platů a úhrad za poskytovanou zdravotní péči pro r. 2022. Připomínáme, že jednání se nikdo z Rady poskytovatelů nezúčastnil a o navýšení úhrad a platů mimo odborů a České lékařské komory s premiérem nikdo nejednal. Rada poskytovatelů jednání nejenže nepodpořila, ale naopak „důrazně vyzvala všechny zainteresované, aby nepřipustili navyšování tabulkových platů ve zdravotnických zařízeních.“
 
Za naprosto skandální považujeme, že se k Radě poskytovatelů následně připojila Hospodářská komora ČR, která není ve zdravotnictví relevantním partnerem. Tvrzení, že růst mezd ve zdravotnictví byl v posledních letech bezprecedentní a že navýšení tabulkových platů by mohlo výrazně destabilizovat systém českého zdravotnictví a ohrozit finanční stabilitu zdravotnických zařízení považujeme za vylhaný. Věříme, že výše interpretované skandální názory militantních špiček Koalice soukromých lékařů nejsou názory většiny lékařů a zdravotníků z těchto segmentů.
 
Konečná dohoda k navýšení úhrad a platů byla výlučně dohodou odborů a České lékařské komory s premiérem Andrejem Babišem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch opakovaně navýšení úhrad a platů odmítal a navíc na jednání přinášel nepravdivé a zavádějící podklady. Je tragické, že z ekonomických dat ministra nakonec vyplynulo, že některé segmenty budou zvýhodněné více, jiné méně. Deklarované navýšení o 4 % představovalo pouze průměr. Reálně to znamenalo pro některé růst až 16 % (např. gynekologové) a pro jiné propad až minus 14 % (záchranná služba, domácí péče). Výsledek našeho jednání je, že do zdravotnictví v příštím roce poplyne místo původních 412 miliard 423 miliard. Tyto částky umožní jednotlivým poskytovatelům ve všech segmentech navýšit platy a mzdy u zdravotníků. Zaměstnanci s nižšími příjmy si polepší o 1 400 Kč, sestry a lékaři o 6 %. Předpokládáme, že ve stejné výši dojde k navýšení mezd také v segmentech ambulantní péče, pro které se nám podařilo uvedené navýšení dohodnout.
 
Toto společné prohlášení je za poslední léta jediným vyjádřením vůči ostatním segmentům a předpokládáme, že to tak zůstane i nadále. Závěrem znovu sdělujeme, že budeme vždy háji.t zájmy našich členů a všech zdravotníků.
MUDr. Martin Engel   Bc. Dagmar Žitníková
 
 
 
Přílohy: