OS KOVO vyhlásilo stávkovou pohotovost v MEGATECH Industries Hlinsko

Stávkovou pohotovost vyhlásila ZO OS KOVO ETA a.s. Hlinsko dne 13.7.2022 a to na časově neomezenou dobu. Důvodem je ukončení výroby v této lokalitě: „S ohledem na skutečnost, že MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o., již převedl část výroby ze závodu Hlinsko do Jablonce a nadále chce převádět výrobu Tesla do Brna, vyhlašuje Výbor Základní organizace OS KOVO ETA a.s. Hlinsko, časově neomezenou stávkovou pohotovost,“ uvedla Alena Šírová, předsedkyně ZO OS KOVO ETA a.s. Hlinsko.

Zaměstnavatel MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o. již v dubnu letošního roku převedl část výroby z Hlinska do Jablonce: „Při jednání se zástupci odborové organizace dne 14.4.2022 management společnosti vyjádřil garanci vedení MEGATECH, že se jedná o pomoc závodu v Jablonci a nebude tímto krokem ohrožena zaměstnanost v závodě v Hlinsku. Zásadním způsobem se odborová organizace ohrazuje proti dalšímu přesunu výroby, a to Tesla do Brna. Tímto krokem jsou ohrožena pracovní místa v Hlinsku i existence samotného závodu v Hlinsku,“ prohlásila Alena Šírová. Na nedávném jednání se ale odborová organizace dozvěděla, že je o zániku závodu v Hlinsku již rozhodnuto, a to k 31.12.2023. Vedení společnosti prezentovalo ústně sociální plán pro pomoc zaměstnancům, který ZO OS KOVO neakceptovala.

Na jednání byl přítomný také vedoucí regionálního pracoviště OS KOVO Hradec Králové Rudolf Procházka: „Ještě jsem nezažil, aby zaměstnavatel prezentoval sociální program jako hotový a takovouto formou. OS KOVO požádal zaměstnavatele, aby plán předložil v písemné formě. Pro odbory bude sloužit k zahájení jednání, díky kterému hodláme dosáhnout spravedlivý sociální plán pro všechny postižené zaměstnance. Dále jsme důrazně zaměstnavatele upozornili, že pokud nechce zbytečný střet s OS KOVO, aby svůj plán neprezentoval zaměstnancům dříve, dokud na sociálním plánu nedojde ke shodě s odborovou organizací,“ uvedl.

Odborová organizace vyzývá MEGATECH ke společensky odpovědnému jednání: „V případě, že svůj záměr převedení výroby Tesla ze závodu Hlinsko do závodu Brno vedení MEGATECH nepřehodnotí, odborová organizace vypoví sociální smír a přistoupí k dalším stávkovým akcím, které jsou v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnanců. Za tuto situaci nese plnou odpovědnost vedení MEGATECH,“ konstatovala Alena Šírová.

Společnost MEGATECH se zabývá výrobou automobilových komponent. Jejími zákazníky jsou výrobci automobilů. Závod v Hlinsku byl založen v roce 1943 jako ESA Hlinsko, v roce 1957 byl sloučen s podnikem Elektro Praga. Toto působiště je nyní známé pod jménem MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o. Společnost MEGATECH současné době vyrábí v pobočkách v Brně, Hlinsku, Jablonci a Plzni.

  • Zdroj: OS KOVO