Agrární komora ČR odmítá tvrzení ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, že všechny nevládní zemědělské organizace souhlasí s vládní novelou zákona o významné tržní síle!

V návaznosti na vystoupení pana ministra Zdeňka Nekuly v úterním (12. 7. 2022) pořadu Události, komentáře, kde zaznělo, že „všechny zemědělské nevládní organizace souhlasí se zákonem o významné tržní síle“, je třeba tuto informaci uvést na pravou míru. Agrární komora ČR, jak o tom informovala na svých webových stránkách, s vládním návrhem novely nikdy nesouhlasila a několikrát panu ministrovi Z. Nekulovi tento nesouhlas předala písemnou formou, a to mimo jiné i jako součást tzv. Desatera, které bylo jedním ze závěru posledního Sněmu Agrární komory ČR v Brně.

V tomto dokumentu, jak dále Agrární komora ČR uvádí, stálo mimo jiné, že je třeba „přistoupit k regulaci nadnárodních obchodních řetězců a co nejrychleji zavést výraznější omezení nekalých praktik obchodních řetězců s cílem nastavit pro všechny obchodní partnery přijatelné obchodní přirážky, které budou spravedlivě rozdělené do celé výrobní vertikály potravin. Není možné, aby kvůli nepřiměřeným obchodním přirážkám byli zákazníci nuceni platit za potraviny nedostupné ceny a zároveň zemědělci a potravináři neměli jistotu udržení výroby potravin s alespoň minimální rentabilitou“. Vzhledem k dalšímu ohrožení speciální rostlinné výroby, jako je produkce ovoce a zeleniny a brambor a živočišné výroby, rostoucími náklady a stagnací či dokonce poklesem výkupních cen u těchto komodit, Agrární komora ČR naopak považuje ambicióznější novelizaci tohoto zákona za zcela zásadní rozhodnutí pro další existenci těchto oborů. Minimální transpozice směrnice v podobě novely zákona o významné tržní síle, kterou schválila vláda, podle Agrární komory ČR, neobsahuje dostatečnou redukci nekalých praktik obchodních řetězců a neodráží specifickou situaci nerovného postavení prvovýrobců a zpracovatelů v dodavatelsko-odběratelských vztazích na tuzemském trhu.

Ke stanovisku Agrární komory ČR můžeme jenom dodat, že jsme v našich článcích či rozhovorech se zástupci Agrární komory ČR, a jejích dvou členských organizací, tj. Potravinářské komory ČR a Zemědělského svazu ČR, několikráte v našem zpravodajství vyjádřili jejich názor, že s vládním návrhem novely zákona o významné tržní síle, jak ho předkládá vláda premiéra Petra Fily, nesouhlasí. Tyto organizace ho totiž považují za „bezzubý“, to je, že ve skutečnosti tato navrhovaná vládní novelizace tohoto zákona nijak zvlášť neomezí nekalé praktiky obchodních řetězců, které, vůči dodavatelům zemědělských produktů a potravin, uplatňují. Stejný názor zastává i Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR.

  • Zdroj: Agrární komora ČR