První úspěchy českého předsednictví – Rada a Evropský parlament dosáhly předběžné dohody o politickém programu Cesta k Digitální dekádě 2030

V Bruselu došlo k předběžnému schválení programu Cesta k Digitální dekádě 2030, 14. července 2022.
V Bruselu došlo k předběžnému schválení programu Cesta k Digitální dekádě 2030, 14. července 2022.
Dnes 14. července 2022 časně z rána byl v Bruselu po dlouhém jednání předběžně schválen politický program Cesta k Digitální dekádě 2030, který projednávala Rada EU a Evropský parlament. Jedná se o seznam společných cílů v digitální transformaci EU do roku 2030, kterých by měly členské státy dosáhnout během následujících let v oblastech, jakými jsou digitální dovednosti, digitální transformace podniků, bezpečná a udržitelná digitální infrastruktura a digitalizace veřejných služeb.

„Dosažení předběžné dohody považuji za velký úspěch a mám velkou radost, že se tohoto úspěšného kroku podařilo dosáhnout hned v úvodu českého předsednictví. Program Digitální dekády je pro celkovou digitální transformaci Evropské unie nezbytný. Přispěje k moderní, konkurenceschopné, digitalizované, prosperující a vzdělané společnosti a k dobře zacílené digitální transformaci. Urychlí rozvoj průmyslu EU, modernizuje veřejný sektor a usnadní život občanům. Digitální dovednosti a posílená infrastruktura mají totiž zásadní význam pro bezpečnost a odolnost naší společnosti,“ říká k dosažení předběžné dohody Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj. „Je namístě poděkovat všem, kteří se na tomto společném úspěchu podíleli,“ dodává Bartoš.

Cílem Digitální dekády 2030 je posílit vedoucí postavení EU a tak i jednotlivých zemí v digitální sféře podporou udržitelných digitálních politik. Do konce tohoto desetiletí by tak v souladu s politikou Digitální dekády 2030 měly členské státy dosáhnout pokroku v oblasti digitálních dovedností, digitální infrastruktury, digitalizace podniků nebo veřejných služeb. Dekáda dále počítá s maximální spoluprací mezi členskými státy, hodnocením jejich víceletých strategických plánů a v neposlední řadě i s podporou společných projektů například v oblasti umělé inteligence či kyberbezpečnosti.

V konkrétní rovině program Digitální dekády pomůže s dosažením cílů, které výrazně zlepší životy občanů a firem EU. Program si například vytkl za cíl, že do roku 2030 bude mít  80 % lidí alespoň základní digitální dovednosti, to aby občané EU byli schopni dostát zvyšujícím se nárokům na konkurenceschopnost a digitální kompetence. Dalším důležitým bodem je závazek, aby do konce desetiletí byly evropské domácnosti pokryty gigabytovou sítí,  přičemž je dále v plánu, že všechny obydlené oblasti budou pokryty sítí 5G. Pro evropské občany a podniky by do roku 2030 dále měly být k dispozici 100 % online poskytované klíčové veřejné služby tak, aby ušetřili čas při komunikaci s úřady. Ambice a cíle Dekády jsou i v oblasti poskytování cloudových služeb, velkých dat a umělé inteligence, zde je plán že 75 % podniků se do programu v rámci programu Dekády aktivně zapojí a budou tyto služby aktivně využívat.

Politický program dále usnadní společné projekty členských států EU v oblastech, jako jsou vysoce výkonná výpočetní technika, společná datová infrastruktura a služby, blockchain, nízkopříkonové procesory, celoevropský rozvoj koridorů 5G, partnerství pro pokročilé technologie v oblasti digitálních dovedností, bezpečná kvantová infrastruktura a síť center pro kybernetickou bezpečnost, digitální veřejná správa, testovací zařízení a centra pro digitální inovace.

To, jak si jednotlivé členské státy vedou v úrovni digitální rozvinutosti konkrétních oblastí, bude sledovat a vyhodnocovat každoročně publikovaný Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI). Pokrok bude hodnocen i v každoroční zprávě Komise o stavu digitální dekády.

Dosažená předběžná dohoda nyní podléhá schválení Radou a Evropským parlamentem. Pokud jde o Radu, české předsednictví má v úmyslu dohodu předložit co nejdříve ke schválení Výboru stálých zástupců Rady (COREPER).