OS KOVO: Zveme představitele zaměstnavatelských sdružení k jednání v rámci kampaně „Together at Work“

V dopise zaslaném ve čtvrtek 12. prosince představitelům zaměstnavatelských sdružení působících i v kovoprůmyslu, zve předseda OS KOVO Jaroslav Souček zástupce zaměstnavatelských sdružení k osobnímu jednání, jehož cílem by mělo být zlepšení úrovně sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání v rámci kampaně „Together at Work“.
 
Mezi oslovenými jsou například Ocelářská unie a.s., Svaz průmyslu a dopravy ČR nebo Sdružení automobilového průmyslu.
 
„Žádám Vás tímto, vzhledem k našim dlouholetým kontaktům, o pozornost a zamyšlení se nad úrovní sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, které spolu vedeme. Svět okolo nás i samotná Evropa prochází v tomto období velkými změnami v souvislosti se záměry měnit průmysl v Evropě směrem ke znalostní ekonomice a přeměně průmyslu na odvětví, které bude vlídnější k životnímu prostředí a možnosti udržet na naší planetě kvalitní život pro každého člena lidské společnosti. Rád bych využil této příležitosti a v adventním čase, který je zpravidla i obdobím pro bilancování uplynulých událostí, Vás pozval k osobnímu jednání, kde bychom si vyměnili naše aktuální názory na možnosti budoucího kolektivního vyjednávání mezi našimi subjekty a pokusili se nastínit směry, kterými bychom mohli společně přispět k další kultivaci sociálního dialogu právě prostřednictvím posílení odvětvového kolektivního vyjednávání,“ uvádí mimo jiné v dopise předseda OS KOVO Jaroslav Souček.
 
Plné znění dopisu a jeho přílohu naleznete níže.
Přílohy:
  • Zdroj: OS KOVO