Strážníci městských a obecních policií si zvýšení platů zaslouží

Odborový svaz státních orgánů (OS SOO) a organizací vítá, že bylo schváleno nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě. To může znamenat zvýšení odměn pro strážníky městských a obecních policií za jimi odvedenou práci.

„K možnosti přiznání vyšší platové třídy strážníkům dojde na základě námi navrhované úpravy toho nařízení,“ reagoval na dnešní rozhodnutí vlády předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář a dodal: „Díky tomu se sociální program pro tyto zaměstnance měst a obcí posune dál.“

O úpravu ve prospěch strážníků městských a obecních policií usiloval Odborový svaz státních orgánů a organizací (OS SOO) ve spolupráci s Kolegiem ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy.

Konkrétně se jedná o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

O co přesně jde?

Ministerstvo práce a sociálních věcí průběžně shromažďuje podněty o změnách v povaze a náročnosti jednotlivých pracovních činností a vyhodnocuje, zda je potřeby vývoj zohlednit v tzv. katalogu, podle kterého se stanoví platový tarif.

Strážníkům městských a obecních policií byly v uplynulých letech legislativou svěřeny různé nové úkoly, které si vyžadují větší specializaci a odbornost strážníků a zvyšují náročnost práce.

Tyto činnosti nebyly a nejsou v katalogu zařazeny v příliš vysokých třídách, nicméně nová úprava zohlední zvyšující se náročnost a umožní lépe rozlišovat mezi tím, jak vysokou míru samostatnosti a komplexity činností jednotlivé pozice vyžadují.