Vláda na posledním letošním zasedání schválila novelu zákoníku práce a představila Národní investiční plán

Vláda na posledním letošním zasedání schválila novelu zákoníku práce a představila Národní investiční plán, 16. prosince 2019.
Vláda na posledním letošním zasedání schválila novelu zákoníku práce a představila Národní investiční plán, 16. prosince 2019.
Vláda Andreje Babiše se v pondělí 16. prosince 2019 sešla ve Strakově akademii k poslednímu letošnímu zasedání. Schválila mimo jiné novelu zákoníku práce, představila Národní investiční plán do roku 2050 a rozhodla o uctění památky obětí střelce v Ostravě.

Členové vlády rozhodli o uctění památky obětí, které zahynuly dne 10. prosince 2019 v Ostravě. Uctění památky proběhne v úterý 17. prosince 2019, kdy se v 12.00 hodin rozezní sirény a zvony na celém území České republiky. Zároveň došlo ke schválení částek, které budou vyplaceny pozůstalým.

Kabinet dnes představil dlouho připravovaný Národní investiční plán do roku 2050. „Na jednom místě jsme i pro budoucí vlády shromáždili z našeho pohledu zásadní investice, které vnímáme jako potřebné. Tento plán by měl sloužit příštím premiérům, ministrům, hejtmanům, starostům, prostě všem veřejným investorům. A měl by být v budoucnu hlavním motorem růstu české ekonomiky,“ uvedl premiér Babiš.

Národní investiční plán, který představuje investiční potenciál ČR do roku 2050. Počítá s téměř 20 tisíci projektových záměrů v celkovém objemu cca 8 bilionů korun. Plán byl připraven tak, aby projekty v něm zahrnuté měly pozitivní společenský přínos a současně byly finančně efektivní a v neposlední řadě splňovaly strategické cíle České republiky. V plánu se počítá také s investicemi do dopravy, kybernetické bezpečnosti a digitalizace či zdravotnictví. Více informací v tiskové zprávě.

Novela zákoníku práce má pomoci s naplněním dalšího bodu z programového prohlášení vlády, který se konkrétně týká slaďování osobního a profesního života. Nově by mělo dojít k zavedení sdíleného pracovního místa. Díky tomu by si zaměstnanci se stejným druhem práce a sjednanou kratší pracovní dobou mohli po dohodě se zaměstnavatelem rozvrhnout pracovní dobu dle svých potřeb. Toto opatření by mělo pomoci především rodičům s malými dětmi.

Vláda chce zároveň opět umožnit převod části nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku. Zavést spravedlivější způsob výpočtu dovolené tím, že se nově nebude odvíjet od odpracovaných dnů, ale hodin odpovídajících stanovené nebo kratší pracovní době. Vláda v rámci novely schválila změnu v poskytování náhrady mzdy za dovolenou u zaměstnanců vyslaných do jiného členského státu Evropské unie. Ministři dále připravili financování prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců, a to následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání. Prevence bude hrazena státem z odvodů zaměstnavatelů v rámci zákonného pojištění. Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vládní kabinet se shodl i na odvolání ředitele Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Dušana Navrátila. Hlavními důvody jsou dlouhodobé neplnění úkolů souvisejících s funkcí ředitele NÚKIB v požadované kvalitě a s potřebnou odborností a nedostatečné manažerské a komunikační schopnosti. V čele NÚKIB dočasně, do doby jmenování nového ředitele, stane náměstek pověřený řízením sekce bezpečnosti digitalizace, výzkumu a vzdělávání Jaroslav Šmíd. Vláda vyhlásí výběrové řízení a za tím účelem ustaví sedmičlennou komisi, jejíchž pět členů stanoví vláda a dva může navrhnout opozice. Členy komise jsou zatím ředitelé českých zpravodajských služeb či vládní zmocněnec pro digitalizaci. „NÚKIB nadále podporujeme, kybernetická bezpečnost je naše priorita,“ uvedl předseda vlády.

Vláda se dnes zabývala také celkem deseti poslaneckými návrhy. Kladné stanovisko zaujala k novele trestního řádu, týkající se možnosti omezení svobody pachatelek i v době těhotenství a mateřství, k novele zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích či k jednacím řádům Poslanecké sněmovny a Senátu.