OS vyzývá: přestaňte útočit na hygienickou službu, ohrožujete zdraví a životy lidí!

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR odsuzuje kampaň iniciativy Zlatý špendlík a vyzývá její sympatizanty, aby okamžitě upustili od administrativního přetěžování pracovníků hygienické služby.

Účastníci této kampaně si zřejmě neuvědomují, že svými kroky poškozují všechny. Útočit na přepracované zaměstnance hygienické služby je odporné a ohrožuje to nejen fungování hygienické služby, která je nezastupitelným orgánem ochrany veřejného zdraví, ale i zdraví a životy občanů. Nebezpečí nákazy koronavirem hrozí všem!

Právě zaměstnanci hygienické služby se již více než rok a půl na pokraji fyzických a psychických sil snaží trasovat a celkově řešit epidemii nemoci COVID-19, včetně práce o večer a o víkendech, na úkor svého soukromého života a rodiny, většinou si nemohli ani vybrat dovolenou atd.

Vyzýváme Ministerstvo zdravotnictví, aby využilo všechny možnosti, které mu dává český právní řád, k zastavení nesmyslné a lidi ohrožující kampaně iniciativy Zlatý špendlík.

  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR