Otevřený dopis odborářů celních úřadů ministrovi Stanjurovi

Odborové organizace při celních úřadech, zastupující civilní zaměstnance a příslušníky CS ČR, poslaly otevřený dopis ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi. Nesouhlasí se zmrazením platů pro civilní zaměstnance a se snížením valorizace platů pro příslušníky.
 
10. 01. 2022
Otevřený dopis Podnikového výboru odborových organizací Celní správy ČR
 
Vážený pane ministře,
dovoluji si Vás oslovit jako zástupce sekce Celní správy Odborového svazu státních orgánů a organizací, která zastupuje příslušníky a zaměstnance celní správy. Rozhodnutím vlády, jejímž jste členem, ze dne 29. 12. 2021 došlo ke zmrazení platů civilních zaměstnanců celní správy a k zásadní změně v původně předpokládaném navýšení služebních příjmů z částky 1 000 Kč + 400 Kč, na 700 Kč u příslušníků bezpečnostních sborů pro rok 2022 (tedy i u příslušníků celní správy). Jsme si vědomi, že předchozí rozhodnutí o navýšení platů bylo přijato jinou vládou, nicméně považujeme za nutné Vám sdělit, že rozhodnutí o razantním snížení původně plánovaného navýšení služebních příjmů a „zmrazení“ platů v tomto roce je obecně vnímáno zaměstnanci celní správy (příslušníky i civilními zaměstnanci) jako znevážení jejich práce pro stát, a to zvlášť v této nelehké době, když dochází k prudkému zvýšení inflace vlivem energetické krize (dle údajů z veřejné databáze Českého statistického úřadu dosáhla inflace v měsíci listopadu 6 %).
 
Celní správa, se jako součást složek IZS v roce 2020 a 2021 významně podílela „v první linii“ na boji s pandemií Covid-19. V průběhu druhé poloviny roku 2021 došlo v rámci CS k významnému snížení početních stavů příslušníků, kdy odešli zejména dlouholetí zkušení zaměstnanci, které bude obtížné bezprostředně nahradit. Nábor nových zájemců probíhá pozvolna, v případě nových příslušníků úroveň služebního příjmu mnohdy jen velmi obtížně konkuruje nabídce soukromé sféry, což se může projevit snížením
zájmu o zaměstnání v naší organizaci. Po výše uvedeném opatření vlády v oblasti mezd se dá očekávat zvýšený odchod zaměstnanců celní správy i v prvním pololetí tohoto roku.
Celní správa ČR, jejímž jste nejvyšším představitelem, výkonem své činnosti odvádí do státního rozpočtu řádově desítky miliard korun ročně. Jde zejména o výběr spotřebních daní, ale také o agendu dělené správy, kterou zajišťují civilní zaměstnanci, u nichž došlo v důsledku rozhodnutí vlády ke „zmrazení“ platů. Společně s Odborovým svazem státních orgánů a organizací dlouhodobě upozorňujeme na neutěšenou situaci v oceňování této skupiny zaměstnanců celní správy. Navýšení o 1400 korun mohlo být významnou pomocí
zejména u této skupiny zaměstnanců v době, kdy odhadovaná míra inflace může být vyšší než 6 procent. Jsme si samozřejmě vědomi neutěšené situace státního rozpočtu, nicméně lze oprávněně očekávat, že reálný propad platů našich zaměstnanců bude mít za následek snížení návratnosti finančních prostředků do ekonomiky a tudíž s sebou přinese další problémy pro stát.
 
Zaměstnanci Celní správy ČR se samozřejmě i přes nepříznivou situaci budou snažit plně dostát svým povinnostem, přesto na Vás chceme apelovat, jako na svého nejvyššího představitele, abyste se zastal svých podřízených a mohla tak být adekvátně oceněna jejich činnost, kterou odvádějí pro stát. To se týká jak civilních zaměstnanců, tak příslušníků. Abychom mohli být opět hrdí na to, že jsme zaměstnanci celní správy, místo toho, aby mnozí další z našich řad odešli a hledali si zaměstnání s lepším finančním ohodnocením. Vždyť přece kvalitně fungující celní správa, která se podílí na úspěšném výběru daní a přináší do státního rozpočtu značné finanční prostředky, je vizitkou i ministra financí.
 
Z výše uvedených důvodů s prezentovaným nedostatečným navýšením služebního příjmu u příslušníků a zmrazením platů u civilních zaměstnanců proto musíme vyjádřit svůj zásadní nesouhlas.
 
Dále Vás tímto zdvořile žádám, vážený pane ministře, abyste znovu zvážil všechny výše uvedené nepříznivé dopady na zaměstnance a příslušníky celní správy a při jednání vlády navrhl řešení s méně negativními důsledky. Rádi s Vámi projednáme zmíněné nepříznivé aspekty i při osobním jednání.
 
S pozdravem
 
Bc. Miloš Lokvenc v.r.
předseda Podnikového výboru odborových organizací celní správy ČR
 
 
 
Přílohy:
  • Zdroj: OS SOO