Otevřený dopis předsedovi vlády s žádostí o jednání o platech na rok 2023

Žádost o jednání o platech na rok 2023 ve formátu zástupci OS sdružených v ČMKOS a K5 – otevřený dopis

 

Vážený pane předsedo vlády,

navazuji na žádost, kterou jsem Vám zaslal jako mluvčí odborových svazů RoPo zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě dne 19. 10. 2022. Musím však bohužel připomenout, že citovaná žádost zůstala do dnešního dne bez Vaší reakce.

Dne 27. září 2022 se uskutečnilo poslední jednání představitelů odborových svazů sdružených v ČMKOS se zástupci politických stran vládní koalice (K5). Na tomto jednání však k dohodě o valorizaci platů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě na rok 2023 nedošlo.

Obě strany se ale dohodly na dalším jednání, a to v co nejdřívějším termínu!

S politováním musím konstatovat, že do dnešního dne nebyl z Vaší strany termín tohoto dalšího jednání stanoven, ač o to byl dne 12.10.2022 a opětovně 2. 11. 2022 formou SMS požádán i ministr práce a sociálních věcí jako garant odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru.

Pro Vaši informaci uvádím, že v poslední době reflektuji vzrůstající nespokojenost zaměstnanců veřejných služeb a správy s liknavostí Vlády ČR při řešení valorizace platů na rok 2023.

Na základě výše uvedeného se na Vás obracím, jako sociální partner, s žádostí o stanovení termínu jednání tak, aby otázka valorizace platů zaměstnanců ve veřejném sektoru byla vyřešena do konce tohoto roku.

 

Děkuji a jsem s úctou

V Praze dne 16. listopadu 2022

Bc. Pavel Bednář
předseda OS SOO a mluvčí OS RoPo