Premiér Petr Fiala se na Úřadu vlády setkal s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem

Hlavním tématem schůzky premiéra Petra Fialy s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem bylo řešení energetické krize, 15. listopadu 2022.
Hlavním tématem schůzky premiéra Petra Fialy s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem bylo řešení energetické krize, 15. listopadu 2022.
Předseda vlády ČR Petr Fiala se na Úřadu vlády setkal s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem. Hlavním tématem byla energetická krize a její řešení. Zejména se dotkli připravovaných návrhů Evropské komise na zastropování cen plynu pro výrobu elektřiny a také rovných podmínek pro pomoc podniků, které jsou zasaženy vysokými cenami energií.

Předseda vlády ČR Petr Fiala informoval místopředsedu Evropské komise o tom, že české předsednictví Rady EU má v plánu na mimořádném zasedání Rady pro energetiku dne 24. listopadu schválit další blok opatření, kterými EU reaguje na vysoké ceny energií v důsledku ruské agrese na Ukrajině. Konkrétně by mělo jít o nařízení Rady o společných nákupech plynu, intervencích na trhu s plynem a nouzových opatřeních a solidaritě.
Pracuje se také na tom, aby se dohodla finální podoba nejnovějšího návrhu Evropské komise ke zrychlení povolovacích procesů u obnovitelných zdrojů, což je důležitým předpokladem pro posílení naší energetické soběstačnosti.

Podle předsedy vlády ČR by hledání shody na těchto návrzích napomohlo, pokud se Evropské komisi podaří předložit návrh na mechanismus pro korekci trhu včetně zastropování ceny plynu, po kterém je mezi členskými státy výrazná poptávka, ještě před konáním nadcházející mimořádné Rady.

“Pro ceny elektřiny je zásadní oddělení její ceny od ceny plynu, proto je potřeba, aby Evropská komise co nejdříve přišla s příslušnými legislativními návrhy, jak ji vyzvala Evropská rada v říjnu. Je také dobře, že se začíná rozbíhat systém společných nákupů plynu, který by měl jeho cenu pro spotřebitele snížit,” uvedl Fiala.

Místopředseda Evropské komise ocenil úsilí a profesionální přístup českého předsednictví, kterému se zatím daří na výbornou dotahovat do finální podoby všechny klíčové návrhy v oblasti řešení vysokých cen energií. Díky tomu, že v tomto nesmírně náročném období předsedá Radě EU právě Česká republika, je energetické téma považováno za naprostou politickou prioritu. Konstruktivní, ale zároveň asertivní přístup českých vyjednavačů již přiměl Evropskou komisi i členské státy k řadě kroků, které by za jiných okolností byly považovány za nepředstavitelné.

Partneři se také věnovali dalším perspektivám vývoje situace v energetice, kdy se shodli, že v tuto chvíli je v EU dostatek surovin na tuto zimu, je ale potřeba pomoci občanům i podnikům zmírnit dopady vysokých cen energií, a to i na průmysl.

„Oceňuji, že Komise na konci října vydala revizi krizového rámce, který nám umožní podpořit právě velké průmyslové podniky. V nastalé situaci potřebujeme společná a jednotná pravidla – neměli bychom dopustit, abychom nekoordinovanými národními opatřeními narušili fungování vnitřního trhu. Všechny členské státy nemají stejné fiskální možnosti, je proto potřeba hledat společná řešení,“ zmínil premiér Fiala.

V dlouhodobém horizontu je pak nutné zásadním způsobem zefektivnit a zvýšit odolnost našeho energetického trhu a zbavit se naší energetické závislosti na nespolehlivých a nestabilních dodavatelích.