Poslanci schválili zákon o vzniku DIA. „Zásadní úspěch pro českou digitální cestu,“ řekl vicepremiér Bartoš

Balík zákonů ke vzniku Digitální a informační agentury (DIA), který připravil tým pod vedením místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, poslanci dnes schválili ve třetím čtení. Česká republika usiluje o postavení mezi digitálně vyspělými státy, v nichž obdobné nezávislé expertní instituce, jako je DIA, dávno existují. Důvodem pro vznik nové agentury byl dosavadní neuspokojivý stav digitalizace v oblasti veřejné správy.

Zákon o vzniku DIA se opírá o programové prohlášení vlády, ve kterém se uvádí, že „součástí veřejné správy bude silná centrální autorita s potřebnou pravomocí, která bude mít silný mandát vůči všem organizačním jednotkám veřejné správy včetně jejich zřizovaných a příspěvkových organizací. Bude vybavená dostatečnou metodickou, rozpočtovou, legislativní i kontrolní pravomocí, aby byla schopná napříč veřejnou správou prosazovat efektivní, bezpečnou a dlouhodobě udržitelnou digitalizaci veřejné správy.“

V úvodním slově před jednáním sněmovny vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš připomněl, že za posledních 10 až 15 let proběhlo mnoho pokusů o transformaci koordinace a řízení digitalizace. „Žádný zatím nebyl realizovaný a my všichni jsme v této oblasti ztratili mnoho cenných let a ocitli se na posledních místech v EU. Nepromrhejme tuto šanci, která nás bez pochyby posune dopředu,“ uvedl.

Činnost agentury přinese nejen efektivní změny v ICT procesech ve veřejné správy. Pomůže budovat základy pro digitální transformaci a pomáhat ostatním resortům s digitalizací jejich agend. V plánu je plná digitalizace nejpoužívanějších služeb veřejné správy, prioritou je i sjednocení a zpřehlednění všech státních portálů, aby se na nich občan i úředník orientoval.

DIA převezme informační systémy, které jsou sdíleny napříč veřejnou správou (jako jsou základní registry, Czechpoint, Portál občana atd.), bude samostatným připomínkovým místem a bude určovat a vymáhat standardy digitálních služeb, uživatelské přívětivosti, jednotného vládního designu apod.

Pozice Digitální a informační agentury coby ústředního správního úřadu bude nezávislá na aktuálním politickém cyklu. „Ředitel DIA bude mít jediný úkol: agilně pracovat na digitální transformaci a pomáhat ostatním resortům. Nebude to politik, který musí myslet na znovuzvolení,“ připomněl vicepremiér pro digitalizaci Bartoš.

Pro občany České republiky budou nejzajímavější konkrétní projekty, které pod správou DIA vzniknou. Už na konci roku 2023 by měli občané mít k dispozici eDokladovku – aplikaci, která bude umožňovat nosit nejdůležitější osobní doklady (občanský a řidičský průkaz) v elektronické podobě. Občan se nemusí obávat jejich ztráty; aplikace bude bezpečně chráněná proti zneužití a při výměně mobilu bude možné doklady v aplikaci jednoduše obnovit. V aplikaci bude možné nastavit, jaká data chcete sdílet.

Chystá se i dokončení a zavedení jednotné státní domény gov.cz pro weby ministerstev, která zvýší právní jistotu občana, zabrání aktuálním phishingovým útokům skrze falešné stránky ministerstev, zlevní provoz domén a sjednotí a zpřehlední stát jako pro občany Česka, tak při pohledu ze zahraničí.

Záměrem je vznik agentury k 1. lednu příštího roku. Reálně zahájí činnost od dubna 2023. V přechodném období bude ústředním orgánem státní správy ve vymezených oblastech nadále Ministerstvo vnitra. Balíček zákonů nyní půjde k projednání v Senátu ČR.

Kontakt pro média:
Anna Urbanová
+420 777 278 419
urbanova.anna@vlada.cz