Pandemie koronaviru rozkolísala zahraniční obchod

Opatření proti šíření koronaviru v roce 2020 negativně ovlivnila i zahraniční obchod. Bilance zahraničního obchodu se zbožím za prvních osm měsíců roku dosáhla podle předběžných výsledků 71,1 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 41,6 mld. Kč. Vývoz se meziročně od začátku roku snížil o 11,0 %, dovoz pak o 9,7 %.
 
V roce 2019 bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila přebytkem 145,7 mld. Kč ve srovnání s 98,5 mld. Kč v roce 2018. Vývoz meziročně vzrostl o 2,1 % na 3 691,8 mld. Kč, dovoz o 0,8 % na 3 546,1 mld. Kč. Na jaře 2020 však zaznamenal zahraniční obchod se zbožím vůbec nejnižší hodnotu bilance od vstupu ČR do EU, kdy v dubnu dosáhla hodnoty -24,7 mld. Kč. Mírně záporná pak zůstala bilance i v měsíci květnu. „K nejvyšším meziročním poklesům došlo v dubnu a květnu na straně vývozu. V důsledku omezení části výroby klesl vývoz v dubnu o 38,0 %, v květnu o 28,9 %. Poklesy hodnoty dovozu zboží byly pak o 26,4 %, respektive o 23,2 %,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.
 
Od června do srpna údaje zahraničního obchodu se zbožím budily opět mírný optimismus. Předběžná data se začala vracet u vývozu i dovozu k obvyklým hodnotám a bilance zahraničního obchodu se zbožím dosáhla v červnu dokonce historicky nejvyššího přebytku ve sledovaném měsíci. K návratu vyšších hodnot přispělo během těchto měsíců především obnovení výroby a obchodu s motorovými vozidly a meziročně nižší dovozy.
 
Z komoditního pohledu stojí za celkovými poklesy vývozů a dovozů od začátku roku především zpracovatelský průmysl. Propadl se zejména obchod s motorovými vozidly, obchod se stroji a zařízeními a s elektrickými zařízeními. „V případě motorových vozidel činil meziroční pokles vývozu za prvních osm měsíců letošního roku 21 %, což v peněžním vyjádření představuje 140 mld. Kč,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ. Bilanci zahraničního obchodu se zbožím naopak vyvažovaly od počátku roku kromě sníženého dovozu motorových vozidel i poklesy dovozu ropy a zemního plynu či základních kovů.
 
Z teritoriálního pohledu se během prvních osmi měsíců snížily hodnoty vývozů i dovozů u většiny zemí. „Nejvíce se ve srovnání s minulým rokem propadly hodnoty v případě Německa, kde v peněžním vyjádření představují tyto poklesy 84,5 mld. Kč na straně vývozu a 89,4 mld. Kč na straně dovozu. Naopak nejvyšší nárůst představoval dovoz z Číny, kdy se dovezlo v peněžním vyjádření zboží v hodnotě o 29,6 mld. Kč vyšší,“ říká Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ. Zatímco se zeměmi EU27 se bilance zahraničního obchodu se zbožím v tomto období meziročně snížila o více než třetinu, se zeměmi mimo EU27 zůstala téměř na stejné úrovni.
 
  • Zdroj: Český statistický úřad