Pandemie není důvodem k omezení zaměstnaneckých práv, upozorňují odbory

Mimořádná situace spojená s pandemií koronaviru by mohla ohrozit pozici zaměstnanců, upozorňují odbory. Varují před opakováním chyb z dob globální ekonomické krize v letech 2008–2009. Ta vedla v řadě zemí k výraznému omezení práv pracujících, a někdy dokonce k přímým snahám o likvidaci odborů. Podle předsedy Odborového svazu KOVO Jaroslava Součka se zaměstnanci nesmějí nechat vmanipulovat do role obětních beránků, kteří jako jediní ponesou náklady pandemie a vzdají se svých práv.
 
„V letech po krizi roku 2008 jsme byli svědky obrovského tlaku a doslova brutálních škrtů mnoha výdobytků, které zaměstnancům odborové svazy za dlouhá desetiletí před krizí vyjednaly. V současné době vidíme znovu tytéž snahy. Jako příklad můžu uvést třeba Maďarsko, kde
úprava legislativy umožňuje zaměstnavatelům měnit pracovní dobu, jak se jim to zrovna hodí, a dokonce mzdy mohou být sníženy pod úroveň stanoveného minima,“ upozorňuje na jeden z konkrétních příkladů předseda svazu Jaroslav Souček.
 
„Má sice jít o dočasné změny platné jen po dobu koronavirové krize, ale nikde nejsou záruky, že se po návratu k normálu vrátí i původní legislativa,“ varuje předseda OS KOVO.
 
„Vítáme úsilí vlád řešit krizi Covid-19, zejména těch, které v těžké době zapojují sociální partnery do hledání řešení na podporu pracujících a hospodářství. Jako odbory však musíme bít na poplach proti zneužívání současné krize k oslabení práv pracujících a zvyšování jejich flexibility. Bohužel vidíme, že některé vlády velmi pečlivě naslouchají zaměstnavatelům a nikoli zaměstnancům a jejich odborům. Ochrana práv pracujících a podpora odborů je důležitější než kdy jindy. Vyzýváme politiky, aby neopakovali chyby minulosti a vzali si poučení z předchozí hospodářské krize, kdy podkopávání práv pracovníků pouze zpomalilo zotavení,“ poukazuje na ohrožení zaměstnaneckých práv generální tajemník evropské odborové centrály industriAll Luc Triangle.
 
„Už teď se setkáváme s tím, že se téma obnovy ekonomiky stává v podstatě hlavním tématem pandemické krize, ale abychom mohli ekonomiku znovu nastartovat, musíme udělat všechno pro udržení pracovních míst a zabránit propadu lidí do chudoby. Jsem přesvědčen, že bez pojistky v podobě kolektivního vyjednávání a sjednaných kolektivních smluv by v řadě firem byla situace pro zaměstnance dramaticky horší. Zaměstnavatelé by je s klidným svědomím obětovali. Musíme se připravit na to, že dříve či později k podobnému globálnímu kolapsu může dojít znovu. V takové situaci se lidé musejí mít o co opřít. Nemůžeme si dovolit ani dočasně slevit z dodržování zákonů, které zaměstnance chrání, je to naopak o důvod víc, proč bychom se jako odbory měli snažit je ještě posílit,“ dodává předseda OS KOVO Jaroslav Souček.
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák