Péči o lidi s intelektuálním znevýhodněním zlepší nová vládní strategie

Na Úřadu vlády se poprvé sešla mezioborová skupina k péči o lidi s intelektuálním znevýhodněním, 9. února 2023.
Na Úřadu vlády se poprvé sešla mezioborová skupina k péči o lidi s intelektuálním znevýhodněním, 9. února 2023.
Z podnětu premiéra Petra Fialy vznikla na Úřadu vlády nová mezioborová skupina, která má za cíl vytvořit Národní strategii podpory lidí s intelektuálním znevýhodněním a chováním náročným na péči. Dokument bude zahrnovat konkrétní návrh opatření ke zlepšení v tématech vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb, rodinného zázemí a dalších. Jeho cílem je zlepšit přístup k právům a potřebám skupiny lidí s autismem a obdobnými těžkými poruchami. První jednání pracovní skupiny se uskutečnilo 9. února 2023 na Úřadu vlády.

Vznik platformy inicioval předseda vlády Petr Fiala. „Jsme na dobré cestě ke komplexní systémové změně péče a podpory v sociálních, zdravotních a školských službách. Pracovní skupina dostala mandát k vypracování národní strategie, která bude základním východiskem dobré změny. Jako stěžejní se jeví spolupráce příslušných ministerstev s kraji i s konkrétními poskytovateli služeb v regionech,“ sdělil premiér.

Pracovní skupina vznikla v úzké spolupráci vedoucí Úřadu vlády Jany Kotalíkové, vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové, která její činnost povede. Skupina sdružuje zástupkyně a zástupce resortu zdravotnictví a práce a sociálních věcí, ale také neziskového sektoru či odborné veřejnosti.

„Za Ministerstvo práce a sociálních věcí vnímám prioritu v posílení role inspekce kvality služeb a novelizaci zákona o sociálních službách. V něm chceme jako přestupek zakotvit porušení ochrany důstojnosti, soukromí a integrity osob. Dál do něj chceme doplnit povinnou podporu a rozvoj kompetencí a kapacit pečovatelek a pečovatelů,“ uvedl vicepremiér Marian Jurečka.

Hlavní úkol skupiny vidí vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková ve vyrovnávání rozdílů v praxi jednotlivých poskytovatelů sociálních, zdravotních a školských služeb a absolutní minimalizaci rizika ohrožení jejich klientek a klientů. „Skupina se bude nyní intenzivně soustředit na urychlené vypracování konkrétních kroků a opatření. Je třeba zajistit také stabilní podporu individuálních pečovatelek a pečovatelů. Jsou nepostradatelnou a nedocenitelnou součástí systému péče, nesmíme je opomíjet,“ řekla zmocněnkyně s tím, že pracovní skupina sdružuje řadu odborníků napříč neziskovým i akademickým sektorem. Skupina má velký potenciál napomoci přenosu a zavedení dobré praxe, kterou v oblasti péče vidíme například v zemích severní či západní Evropy.

Vznik pracovní skupiny i národní strategie je na místě. Péče o nejzranitelnější články společnosti musí být naší prioritou,“ uvítal vznik skupiny také redaktor týdeníku Respekt Petr Třešňák, autor textu Kdo zabil dorotu Š. a zástupce organizace Naděje pro děti úplňku. Ten také připomněl příklad z Velké Británie. „Když v roce 2011 odvysílala BBC tajně pořízené záběry týrání klientek a klientů s náročným chováním ze zařízení Winterbourne View, reagoval premiér David Cameron tak, že se spustila kontrola všech podobných ústavů. Tři nechal stát úplně zavřít, a především začala vznikat strategie transformace podpory pro tuto zranitelnou skupinu, aby se něco podobného už nemohlo opakovat,“ dodal.

Závěrem jednání bylo poděkování zapojeným zástupkyním a zástupcům z neziskového sektoru i akademického prostředí. Skupina čítající přes dvě desítky členek a členů vedle resortů zdravotnictví a práce a sociálních věcí sdružuje například neziskové organizace NAUTIS, TUDYTAM, Mikasa, Naděje pro děti úplňku, Diakonie ČCE či profesní sdružení Českou psychiatrickou společnost.