Vláda spouští komunikační kampaň k 30 letům České republiky

Významné vývojové změny a základní hodnoty, na kterých stojí česká společnost, připomíná nová komunikační kampaň 30 let České republiky, která běží od 6. února do 19. března 2023. Jejím cílem je ukázat hodnotové ukotvení i úspěchy, jichž jsme jako země dosáhli za prvních 30 let existence samostatné České republiky.

Česká republika se stala právním státem a plnohodnotnou součástí demokratických mezinárodních struktur. Naše ekonomika se zařadila k nejúspěšnějším v rámci Evropské unie. Zároveň jsme zemí, která respektuje a chrání lidská práva, rozvíjí veřejné služby a má fungující sociální systém. „V průběhu třiceti let jsme prošli i řadou emotivních i náročných zkoušek, ale dokázali jsme je zvládnout. Občané naší země projevili obrovské odhodlání, sounáležitost a solidaritu,“ říká Pavel Lupjan, vedoucí Oddělení strategické komunikace Úřadu vlády ČR.

Kampaň využívá různé komunikační prostředky s ohledem na relevantní cílové skupiny: objeví se na sociálních sítích, v televizi, tisku, rozhlase a v online prostoru. Logo, jež bylo v rámci kampaně vytvořeno, bude doprovázet její výstupy po celý rok.

Vláda spouští komunikační kampaň k 30 letům České republiky

V rámci kampaně je na stránce 30let.vlada.cz spuštěna fotogalerie mapující významné okamžiky, které ovlivnily každodenní život občanů a s nimiž jsou spojeny silné vzpomínky. Mezi ně patří např. zvolení prvního prezidenta samostatné České republiky Václava Havla, vítězství hokejového týmu na olympijských hrách v Naganu nebo projevená vzájemná solidarita při živelních katastrofách.

Kampaň připravilo Oddělení strategické komunikace Úřadu vlády ČR. Veřejné výběrové řízení na realizaci kampaně bylo realizováno prostřednictvím dynamického nákupního systému Ministerstva vnitra ČR. Nákup mediálního prostoru vyhrála agentura Lion Communications, s. r. o., za vysoutěženou cenu 7 524 537,77 Kč bez DPH.

Videospoty si můžete prohlédnout na https://www.youtube.com/playlist?list=PLcdkrs2IT85JcARCldPAvKHerk0MAryhH.