Platforma KLUB 2019: Situace na českém trhu potravin je neudržitelná, skončí sociálním výbuchem. Je čas na změnu!

Členové platformy KLUB 2019 se na svém srpnovém jednání zabývali vážnou situací potravinové bezpečnosti České republiky v souvislosti s amatérskou politikou ministra zemědělství a přezíravým postojem vlády.

Po diskusi se členové platformy rozhodli, že zašlou otevřený dopis platformy KLUB 2019 premiérovi Petru Fialovi, ministrovi zemědělství Zdeňku Nekulovi, prezidentovi Hospodářské komory ČR Vladimíru Dlouhému a viceprezidentovi Hospodářské komory ČR a prezidentovi Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáši Prouzovi. Jménem platformy KLUB 2019 byli podpisem tohoto otevřeného dopisu pověření režisér Zdeněk Troška, herec Ivan Vyskočil, bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek a čestný prezident Agrární komory ČR Jan Veleba – všichni členové platformy KLUB 2019.

Protože členové platformy KLUB 2019 tyto otevřené dopisy předali médiím, i naše redakce z nich bude citovat nejdůležitější myšlenky a názory, které jsou v nich uvedeny.

V otevřeném dopise předsedovi vlády ČR Petru Fialovi, se mimo jiné uvádí, že „interpretace krizové situace maloobchodního trhu potravin ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou se opírají především o závěry a tvrzení Tomáše Prouzy, vlivného člena jeho poradního sboru a viceprezidenta Hospodářské komory ČR. Jsou nepravdivé a hájí zájmy zahraničního kapitálu, maloobchodu.“

Členové platformy KLUB 2019 situaci v maloobchodním trhu potravin pokládají za nadále neudržitelnou, skončí sociálním výbuchem a ztrátou potravinové bezpečnosti státu. Ministr zemědělství, namísto aby hledal řešení, tak se rozhodl útočit na zemědělce a potravináře a svalit vinu za drahé potraviny na ně.

Načež konkrétně citují slova ministra zemědělství v pořadu Události, komentáře na ČT 24, 23. července, kdy ministr Nekula prohlásil, že „ceny potravin do tří týdny padnou“ a nepřipustil o tom diskusi. Podle platformy KLUB 2019 je nyní v situaci, že ceny potravin nejenomže nepadly, ale naopak stoupají a není předpoklad, že se situace změní, neboť se snižuje domácí živočišná výroba, roste inflace, snižuje se rating České republiky, je před zimní topnou sezónou s nejistými dodávkami energie,

Zároveň k tomu uvádějí, že na srpnovém jednání platformy Klub 2019, tj. 8.srpna 2022, členové platformy situaci prodiskutovali a rozhodli se v dopise premiérovi mi předložit následující závěry:

⃰Ceny potravin neurčuje český zemědělec, ale maloobchodní řetězce sdružené ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR jako Billa, Albert, Penny, Kaufland, Globus a další – vše pod předsednictvím pana Prouzy.

⃰Od českých zemědělců a potravinářů řetězce nakupují podle dlouhodobých, minimálně tříměsíčních, smluv, a aktuální cena pšenice nehraje velkou roli, peče se stále ještě ze zásob loňské sklizně.

⃰Důvodem zdražení není tudíž obilí, ale aktuální cena energie, zejména plynu, který je topným médiem v pecích.

⃰Extrémně zvýšené náklady nesou pekaři, kteří začínají krachovat, asi 6 %, maloobchod reagoval tak, že si zvýšil ceny a dále tak profituje.

V této návaznosti seznámili premiéra s výsledky živočišné výroby za 2. čtvrtletí 2022. Kdy výroba hovězího masa meziročně klesla o 6,6 %, vepřového masa o 2,2 % a drůbežího masa rovněž pokles, a to o 1,9 %. Takový pokles výroby samozřejmě vytváří příznivou půdu pro další zdražování, nikoliv propad cen, jak se snaží prezentovat ministr Nekula, píší v dopise.

Podle členů platformy je i laikovi současný trend českého zemědělství zřejmý, nikoliv „však zodpovědnému ministrovi Zdeňkovi Nekulovi“„Svými mediálními výstupy, jako že je všeho dost, že nejpozději v prvním týdnu srpna padnou ceny potravin, mate veřejnost, problémy neřeší, se zemědělci – vyjma Asociace soukromého zemědělství (obdělávají cca 4 % půdy) – nekomunikuje. Rozhodl se vše svalit na zemědělce a potravináře, a snad jako jediný ministr zemědělství v rámci EU vystupuje proti svým zemědělcům,“ konstatuje se v dopise premiérovi.

Proto se také v závěru dopisu obracejí na premiéra Petra Fialu s tím, že situace je vážná, a proto ho žádají, aby daný stav neprodleně řešil.

V otevřeném dopise prezidentu Hospodářské komory ČR Vladimíru Dlouhému píší, že ho tímto dopisem informují o stavu resortu zemědělství, a navazujícího potravinářství. Zároveň ho požádali o spolupráci při jeho řešení. Přičemž ho informovali, že jim jde o interpretace krizové situace maloobchodního trhu potravin viceprezidentem Hospodářské komory ČR Tomášem Prouzou, které považují – ve vztahu k domácím zemědělcům – za nepravdivé a urážlivé. „Váš viceprezident Prouza jednoznačně hájí zájmy zahraničních maloobchodních řetězců a pracuje v jejich prospěch proti českým zemědělcům a potravinářům,“ konstatují.

Přitom citují konkrétní příklad této jeho falešné interpretace: „Přiznám se, že nerozumím tomu, proč ministr zemědělství už dávno nepřesunul část dotací od agrobaronů třeba k pekárnám. Mohli jsme mít okamžitě levnější chleba a pečivo, nižší inflaci a pekárny nemusely krachovat. Místo toho dál tečou miliardy agrobaronům“ – píše viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza na svém Twitteru.

Dále v dopise uvádějí, že, jako ekonom, prezident HK ČR Vladimír Dlouhý jistě posoudí nesmyslnost těchto tvrzení Tomáše Prouzy. Přičemž ho žádají, aby viceprezidentovi HK ČR vysvětlil, že „okamžitě levnější chleba a pečivo a nižší inflaci“ ministr zemědělství, odnětím dotací „agrobaronům“, udělat nemůže. Zároveň ho žádají, aby Tomáše Prouzu poučil o následujících základních faktech:

⃰Dotace se rozdělují podle přesných pravidel a jsou nárokové.

⃰Ministr zemědělství není jejich majitelem a musí tato pravidla ctít.

⃰Zemědělských subjektů s nárokem na dotace je cca 30.000, přičemž kategorie „agrobaron“ v pravidlech specifikovaná není, a v žádných směrnicích se ani nevyskytuje. „Ta je pouze v hlavě viceprezidenta Hospodářské komory České republiky pana Prouzy,“ píší.

V závěru otevřeného dopisu prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého důrazně žádají, aby jejich námitky vzal v potaz a zajistil nápravu vzniklého stavu, který nedělá dobré jméno Hospodářské komoře ČR, a ani jemu, tj. prezidentovi HK ČR. „V opačném případě jsme připraveni, budeme nuceni, se bránit jinou cestou, než jsou veřejné dopisy. Pan Prouza totiž proti českému zemědělství, českým potravinám a České republice vystupuje dlouhodobě a je čas na změnu,“ píší členové platformy KLUB 2019.

Další otevřený dopis členu platformy KLUB 2019 je adresován ministrovi zemědělství ČR Zdeňku Nekulovi a viceprezidentovi Hospodářské komory ČR Tomáši Prouzovi. Vyzývají v něm ke změně svého chování vůči českým zemědělcům a potravinářům, živitelům tohoto národa. „Vaše mediální útoky pane ministře zemědělství Nekulo a pane viceprezidente Hospodářské komory Prouzo na české zemědělce jsou nechutné, vaše argumentace účelová a lživá se zjevnou snahou zemědělce rozdělit a poštvat proti nim veřejnost. Zjistili jsme, že v tomto počínání jste v rámci EU, ve srovnání se svými kolegy, osamoceni a ojedinělí. Vaše závěry, které prezentujete v médiích shledáváme jako amatérské, bez základních odborných znalostí dané problematiky,“ uvádějí v dopise.

„To jste prokázal pane ministře Nekulo svým vystoupením v pořadu Události, komentáře 21. července na ČT 24, když jste sdělil divákům, že nejpozději do tří týdnů padnou ceny potravin. Nepadly a Vy jste v situaci, kdy to potřebujete na někoho svést. No, a to jsou zemědělci a potravináři. Chceme Vás požádat, abyste od této politiky ustoupil, nemáte šanci ji obhájit, je amatérská, a i laik to vidí jinak,“ konstatují v dopise.

Ministra Zdeňka Nekulu chtějí zároveň poučit i o následujících faktech:

⃰Ceny potravin neurčuje český zemědělec, ale maloobchodní řetězce sdružené ve Svazu obchodu a cestovního ruchu jako Billa, Albert, Penny, Kaufland, Globus a další – vše pod předsednictvím Tomáše Prouzy.

⃰Od českých zemědělců a potravinářů řetězce nakupují podle dlouhodobých, minimálně tříměsíčních, smluv a aktuální cena pšenice nehraje velkou roli, peče se stále ještě z obilí z loňské sklizně.

⃰Důvodem zdražení není tudíž obilí, ale aktuální cena energie, zejména plynu, který je topným médiem v pecích.

⃰Extrémně zvýšené náklady nesou pekaři, kteří začínají krachovat, už asi 6 %, kdežto maloobchod reagoval tak, že si zvýšil ceny a profituje dál.

Poté se členové platformy obrátili přímo na viceprezidenta HK ČR Tomáše Prouzu: „Přestaňte prosím štvát proti českým potravinám, přestaňte užívat urážlivé názvy českých zemědělských produkčních firem, které dělají zejména živočišnou výrobu.“

Zároveň v dopise uvádějí jeho laické vývody o tom, že ministr zemědělství měl už dávno přesunout část dotací od „agrobaronů“, jak je nazývá, a že by byl okamžitě levnější chleba a pečivo a nižší inflace. Podle platformy se tyto jeho názory a myšlenky skutečným odborníkům jen těžko komentují. „Chceme Vás upozornit, že dotace se rozdělují podle přesných pravidel a jsou nárokové. Ministr zemědělství musí tato pravidla ctít, není majitel dotací. A konečně Vás chceme poučit, že zemědělských subjektů s nárokem na dotace je cca 30.000, přičemž kategorie ´agrobaron´ v pravidlech specifikovaná není, a mimo Vaší hlavy, se v žádných směrnicích nevyskytuje,“ píší členové platformy v dopise.

Závěrem jejich otevřeného dopisu chtějí ministra zemědělství Zdeňka Nekulu a viceprezidenta HK ČT Tomáše Prouzu informovat, že české zemědělství, jeho produkce se stále snižuje. Za 2. čtvrtletí t.r. výroba hovězího masa meziročně klesla o 6,6 %, vepřového masa o 2,2 % a drůbežího masa o 1,9 %. Takový pokles výroby samozřejmě vytváří příznivou půdu pro zdražování, nikoliv, jak rozhodl pan ministr Nekula, propad cen. Přičemž dodali, že diskuse ke skutečnému stavu českého zemědělství se, ze strany ministerstva zemědělství a obchodníků, nepřipouští.

„Pane ministře Nekulo a pane viceprezidente Prouzo, důrazně vás žádáme, abyste tomuto otevřenému dopisu věnovali patřičnou pozornost a svoji protizemědělskou politiku korigovali – přišel čas na změnu. Pokud se tak nestane, jsme připraveni bránit se i jinou cestou, než jsou otevřené dopisy. Situace je příliš vážná než abychom vaše urážky a dezinformace jenom konstatovali,“ uvedli členové platformy KLUB 2019.

K uvedeným otevřeným dopisům můžeme jenom dodat, že je, za ostatní členy klubu, podepsali režisér Zdeněk Troška, herec Ivan Vyskočil, bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, který, mimochodem, patří k našim nejúspěšnějším zemědělským a potravinářským podnikatelům. Čtvrtý podpis připojil čestný prezident Agrární komory ČR Jan Veleba, který po tři funkční období, tj. 9 let, zastával funkci prezidenta komory.

  • Zdroj: Platforma KLUB 2019