Po dvou letech se opět otevírají brány agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Seznamte se s přítomností i budoucností českého zemědělství a potravinářství!

Po dvouleté přestávce, kvůli covidové pandemii, se opět letos otevřou brány agrosalonu Země živitelka na Výstavišti v Českých Budějovicích. Jaký ústřední námět této zemědělské a potravinářské výstavy pro letošní rok zvolilo ministerstvo zemědělství, které tuto přehlídku práce našich zemědělců a potravinářů každoročně zajišťuje?

Výstaviště České Budějovice využilo předešlý rok, kdy mu nebylo umožněno přivítat návštěvníky ve svém areálu, k uskutečnění dlouho odkládaných investic, a lidé se tak mají letos opravdu na co těšit. Velkou novinkou je například rekonstrukce Národního pavilonu Z, který se stane multifunkčním konferenčním centrem a jeho provoz bude slavnostně zahájen právě při příležitosti letošního 47. ročníku agrosalonu Země živitelka.

Agrosalonu letos dominují čtyři hlavní témata, kterými jsou budoucnost českých potravin, popularizace zemědělství, modernizace zemědělství a environment a zemědělství. Ke každému z těchto témat je připravena řada zajímavých aktivit, které mají za cíl pobavit i poučit širokou veřejnost o tom, jak vypadá současné moderní české zemědělství. Osobně považuji Zemi živitelku za tradiční akci, která je zároveň jednou z nejvýznamnějších událostí v rámci zemědělského roku a byl bych rád, kdyby to takto vnímala také veřejnost, a velice se na letošní ročník těším.  

Samozřejmě, že na organizaci agrosalonu Země živitelka se podílí i Agrární komora ČR, která ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, zajišťuje odborný program. S čím přicházíte letos?

Agrární komora České republiky, která sdružuje většinu podniků v zemědělství, lesnictví a potravinářství různých velikostí i různého výrobního zaměření a hájí oprávněné zájmy svých členů už téměř třicet let, samozřejmě nebude na agrosalonu Země živitelka chybět. Na našem stánku v pavilonu R1 nabídneme návštěvníkům mimo jiné ochutnávky výrobků z českého modrosemenného máku a různých potravinářských produktů od našich partnerů, dále pivo z pivovaru Hulvát, který získal ocenění Regionální potravina Jihočeského kraje, a představí se také Žatecký pivovar. Právě český modrý mák, jakožto tradiční slovanská potravina, získal letos od Evropské unie Chráněné zeměpisné označení Český modrý mák, o které usiloval několik let. To znamená, že se z pohledu renomé dostal na úroveň francouzských sýrů nebo italských vín, což, jak doufáme, ještě více posílí zájem o tuto komoditu na domácím trhu i na mezinárodní úrovni.

Vedle ochutnávek pořádáme také řadu dalších akcí, namátkou je to tisková konference k výsledkům sklizně obilovin a předpoklad sklizně ovoce, zeleniny, chmele a brambor. Při této příležitosti představíme nový web Z naší země, který je zaměřený na propagaci práce českých zemědělců a představení jejich aktivit široké veřejnosti. Lidé na něm najdou inspirativní příběhy a rozhovory s českými zemědělci, grafy poukazující na rozdíl mezi farmářskou a spotřebitelskou cenou, mapu farmářských obchodů a mnoho dalších zajímavých informací o českém zemědělství.

Chystáme také konferenci, které se zúčastní kandidáti na příštího ministra zemědělství.

Během agrosalonu se dále uskuteční jednání představenstva Agrární komory ČR, na kterém budou hlavními body k jednání Evropská zelená pro Evropu a z ní vyplývající nároky na české zemědělce a dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi zemědělci a velkými obchody, které považujeme v mnoha případech za neférově nastavené a jedná se o naše významné dlouhodobé téma.

V pátek 27. srpna se na výstavišti uskuteční konference pod názvem „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“. Průběh a závěry této konference určitě zajímají i širší zemědělskou veřejnost. Bude mít možnost se s nimi seznámit?

Konference patří k našim hlavním akcím, které v rámci agrosalonu organizujeme, a kandidáti na příštího ministra zemědělství na ní budou diskutovat o budoucnosti a výzvách pro české zemědělství v následujících čtyřech letech. Účast již potvrdili zástupci hlavních politických stran a věřím, že to bude zajímavá debata.V sále je sice omezená kapacita, nicméně záznam z Konference zveřejní v pondělí po Zemi živitelce na svém webu TV Zemědělec, aby si ji mohla prohlédnout a vyslechnout také široká veřejnost. Současně chystáme pro naše členy volební kalkulačku, v níž budou moci porovnat své priority s představami politiků, kteří chtějí usilovat o post ministra zemědělství.

Čeští zemědělci vždy tvrdili, že pro další rozvoj zemědělství musí být i nadále v symbióze rostlinná a živočišná výroba. Co byste k tomu, jako prezident Agrární komory ČR, dodal?

Kombinace rostlinné a živočišné výroby je samozřejmostí pro řadu zemědělských podniků a zajišťuje jejich udržitelné fungování a další rozvoj. Vyplývá to z logiky věci, protože není cennější zdroje organické hmoty do půdy než od hospodářských zvířat a rostlinná produkce zaměřená částečně také na krmné plodiny zase přispívá k zajištění výživových nároků zvířat a zajišťuje jejich pravidelný režim a pohodu. Nevyužité suroviny z rostlinné a živočišné výroby mohou sloužit jako materiál do bioplynové stanice a vyrobené teplo pak podnik využije k vytápění hospodářských i administrativních budov, případně naváže spolupráci přímo s obcí. Toto je dnes běžný standard v mnoha podnicích, který chceme také předvést návštěvníkům letošní Země živitelky. Právě efektivita tohoto modelu fungování přispěje k zajištění budoucnosti českého zemědělství.

V sobotu 28. srpna se konají tradiční Národní dožínky. Vzhledem k tomu, že jsme letos byli svědky několika výkyvů počasí, do jaké míry to ovlivní letošní žně a jakou asi úrodu můžeme očekávat?

Žně jsou letos posunuté o zhruba 10 až 14 dní, a to kvůli pozdnímu příchodu jara o jeden až tři týdny v závislosti na různých oblastech v rámci Česka. Nyní jsou sklizené tři čtvrtiny ploch obilovin, přičemž největší zpoždění nabírají Karlovarský, Liberecký a Moravskoslezský kraj. Loni touto dobou byly přitom žně téměř u konce. Posun žní do srpna, místy až do září, znamená pro zemědělce komplikace. V druhé polovině léta se zkracují dny a ráno a večer je více vláhy. Výrazně se zkracuje doba, kdy je možné sklízet, protože pole musí nejdříve tzv. proschnout. Nepomáhá tomu samozřejmě ani chladnější a deštivější průběh letošního léta, kvůli kterému jsou porosty na mnoha místech polehlé. Pole jsou navíc v některých oblastech podmáčená tak, že se tvoří močály, a zemědělci nemohou s technikou vůbec vyjet. Deštivější počasí má vliv také na důležité jakostní parametry obilovin, jako je například klíčivost, a zároveň při vyšší vlhkosti zrn hrozí jejich zaplísnění. To vše může mít dopad na kvalitu i celkovou kvantitu finální sklizně. S hodnocením je nicméně třeba počkat na dokončení žní.

Nesmíme opomenout ani to, že agrosalon Země živitelka není určen jen pro odborníky, ale k jeho návštěvníkům tradičně patří rodiny s dětmi. Co mohou právě děti od této přehlídky zemědělské a potravinářské výroby a praxe očekávat a co jim to může přinést do jejich života?

Letošní ročník bude samozřejmě zaměřený také na děti, jako tomu bylo v předešlých ročnících. Je třeba dětem ukazovat, jak skutečně vypadá současné české zemědělství, k čemuž mohou přispět například expozice s hospodářskými zvířaty. Letos na předvadištích bude k vidění také rekordní množství koní včetně miniaturních amerických koní. Zajímavou podívanou bude jistě také první ročník soutěže v rychlostní střiži ovcí, na kterém bude až 120 ovcí. Pro děti jsou připraveny také různé naučné programy a soutěže.