Rozhovor s hejtmanem MSK Ivo Vondrákem

Redakce Sdružení hornických odborů (SHO) oslovila přibližně po roce hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a položila mu několik otázek. 

Už před rokem jste kritizoval rychlý útlum dolů OKD. Jak se na něj díváte dnes?
Na mém stanovisku se z mého pohledu nic nezměnilo. Jsem ale rád, že jsme se následně  po ohlášení a zahájení útlumu dolů s Vládou dohodli na celé řadě opatření, která nám umožní realizovat transformaci opuštěných dolů v kontextu přijaté strategie rozvoje kraje. Také jsme provedli analýzu dopadu útlumu těžby na externí dodavatele OKD. Je definován seznam 40 firem, které se budou v dalším na transformaci kraje podílet a budou moci tak výpadek OKD kompenzovat. Troufám si tedy říci, že probíhající útlum zatím nevede k sociálním otřesům.

Co by jste řekl na možnost prodloužení těžby za horizont roku 2022 ?
O této možnosti jsme se bavili na nedávném setkání Předsedy vlády s vedením OKD, kterého jsem se také zúčastnil. Důležitý je příslib, že se taková možnost rozpracuje a posoudí se její životaschopnost. Ukazuje se, že současná ekonomická situace by to mohla umožnit. Bohužel by to ale mohlo být prodloužení další těžby v časovém horizontu maximálně několika let.

Blíží se volby a s nimi i rekapitulace. Co se Vám povedlo a s čím naopak nejste spokojen.
Z pohledu hornictví si troufám říci, že to je vyjednání necelých 19 miliard z Fondu spravedlivé transformace a projektová příprava toho, jak budeme s opuštěnou hornickou krajinou nakládat. Stejně tak pracujeme na projektech financovatelných z modernizačním fondu a dalších zdrojů EU, které by se měly k transformaci využít. Budeme čelit náročným výzvám z pohledu zajištění energetické soběstačnosti a také novým technologickým výzvám z pohledu digitalizace a využití vodíku.

Vizí kraje je tzv. chytrý region. Je v této vizí také místo pro padesátníky, kteří postupně končí na šachtách, v hutích a dalších tradičních oborech? Počítá se s jejich zapojením? 
Máme v našem kraji celou řadu nových firem a podniků, které potřebují tisíce techniků a já si troufám tvrdit, že právě padesátníci jsou ti, kteří něco umí, protože se něco za svůj život naučili. Na rozdíl od mladších kolegů mají zkušenosti, které se prostě nedají naučit jinak než léty práce. Věřím tedy, že pro všechny, kteří se práce nebojí tady taková práce bude.

Jak se Vám spolupracuje s opozicí, například s Piráty?
Když vstupovali Piráti do krajského zastupitelstva, tak jsem jim nabídnul to, co dělám celý svůj život jako vysokoškolský pedagog: dávám mladým šanci se prosadit a ukázat, co umí. Bohužel, zatím se z jejich strany nic takového neděje a zdá se, že je zajímá jen kritika nikoliv konstruktivní přístup k řešení problémů našeho kraje. Je to škoda. Zjevně politika tohoto typu je jim bližší. Tak stále čekám a doufám, že se to změní, že prostě taky jednou přiloží ruku k dílu.

  • Zdroj: Sdružení hornických odborů