Podávání žádostí o dotace na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách se blíží ke konci

Poskytovatelé sociálních služeb mají ještě do příštího pondělí (15. června) čas požádat o peníze na mimořádné odměny pro své zaměstnance. A to za období od 13. března až do 31. května. Peníze dostanou všichni poskytovatelé, včetně těch mimo krajskou síť.
 
Vyčleněno je pro ně 5,2 mld. Kč. Peníze pro sociální služby schválila vláda na začátku května. Sběr žádostí spustilo MPSV 29. května.
 
„Zaměstnanci v sociálních službách pracovali ve ztížených podmínkách, vystaveni riziku nákazy. Zaslouží si ocenění. Teď je důležité, aby poskytovatelé sociálních služeb neváhali a poslali žádost co nejdřív. Čím dříve si o peníze požádají, tím rychleji se dostanou ke všem zaměstnancům v sociálních službách,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
 
Odměny se týkají období od 13. března do 31. května 2020, tedy 10 týdnů. O prostředky na odměnu svých zaměstnanců mohou žádat všichni registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří poskytovali péči svým klientům během mimořádných protiepidemických opatření vlády. Jedná se přibližně o 5 700 zařízení sociálních služeb. Oceněni budou nejen pracovníci v přímé péči, ale i ostatní zaměstnanci sociálních služeb, kteří pomáhali zajistit fungování zařízení. Tedy kuchaři, uklízeči, ředitelé, údržbáři apod. Odměněni budou jak zaměstnanci zařízení, kde se vyskytla nákaza COVID-19, tak zařízení, ve kterých se nákaza neobjevila (viz tabulka níže). Odměny se zohledněním individuálního výkonu konkrétního zaměstnance se můžou od stanovené hodinové sazby lišit v rozmezí +/- 10 %. Finanční prostředky z dotačního titulu (5,2 mld. Kč) budou sloužit k úhradě mimořádných odměn zaměstnanců sociálních služeb, kteří v rozhodném období pracovali ve ztíženém pracovním prostředí.
 
   Přímá péče (pečovatelka) v hrubém  Ostatní (kuchařka, uklízečka, účetní, ředitelé) v hrubém
 Zařízení s COVID klienty  40 000 Kč
235 Kč/odprac. 1 hod
 20 000 Kč
115 Kč/odprac. 1 hod
 Zařízení bez COVID  10 000 Kč
59 Kč/odprac. 1 hod
 10 000 Kč
59 Kč/odprac. 1 hod
Celkem     5 203 718 050 Kč
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí maximálně urychlí výplatu dotace tak, aby ji poskytovatelé obdrželi do poloviny července tohoto roku. První krok – podání žádosti o peníze na odměny pro své zaměstnance – ale musejí učinit poskytovatelé sociálních služeb. Čas mají do pondělí 15. června 2020.
 
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí