Podnikatelská mise byla na Tchaj-wanu úspěšná

Tchaj-wan je světovým lídrem v oblasti smart city. Na tamním veletrhu Smart City Expo se ale neztratily ani české firmy, univerzity a instituce, které byly v podnikatelské misi Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zájem vzbudil například chytrý oblek pro hasiče, vyvinutý experty ze Západočeské univerzity.

Svaz průmyslu a dopravy ČR zorganizoval ve dnech 24. až 30. března 2019 podnikatelskou misi na Tchaj-wan, kam se Svaz vrací s podnikateli pravidelně již dvě desetiletí. Mise se zúčastnilo 21 zástupců 16 firem, technických fakult univerzit a institucí. V delegaci vedené prezidentem SPČR Jaroslavem Hanákem byly subjekty, které působí v oblastech služeb a výroby s vysokou přidanou hodnotou, především v IT, telekomunikační infrastruktuře, výrobě průmyslového osvětlení nebo zdravotnické techniky, dále výzkumná centra ČVUT a Západočeské univerzity, zástupce Karlovy univerzity pro spolupráci s průmyslem, zástupci agentury CzechInvest, zástupce České exportní banky a také předseda Technologické agentury ČR.

„Tchaj-wan je technologický lídr jihovýchodní Asie. Je to významný partner pro spolupráci ve výzkumu a inovacích. Je to třetí největší asijský investor v České republice. Spolupráce s Tchaj-wanem je úspěšná, dlouhodobá a stabilní,“ zhodnotil misi Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Hlavním cílem mise byla účast na 17. zasedání Česko-tchajwanské podnikatelské rady pro hospodářskou spolupráci, kterou založil Svaz v roce 1998 společně s tchajwanským partnerem Čínskou mezinárodní asociací pro ekonomickou spolupráci (CIECA). Zasedání a dvoustranná jednání českých a tchajwanských firem probíhá každoročně střídavě v Praze a v Tchaj-peji. ČR byla na všech setkáních prezentována jako dlouhodobě spolehlivý partner, který má co nabídnout a má o rozvoj vzájemné spolupráce zájem.

Zasedání se zúčastnily čtyři desítky podnikatelů z tchajwanské strany. Zahájil ho prezident Svazu Jaroslav Hanák a předseda Tchajwansko-českého hospodářského výboru CIECA a zároveň prezident společnosti Tai Fung Trading Co. Chen-Shiang Hsu. Účastníky zasedání a experty zaměřené na Smart City a IoT z řad firem a univerzit uvítal také ředitel kanceláře zahraničního obchodu Ministerstva hospodářství Tchaj-wanu (MoEA) Nick K. Ni. „V roce 2016 založila tchajwanská vláda Taipei Smart City Management Office. Oblast ICT, Smart machinery, oblast vědy a výzkumu v kybernetické bezpečnosti jsou hlavní oblasti, kde by měly subjekty obou zemi spolupracovat,“ uvedl ředitel Nick K. Ni. V oblasti technologií a řešení pro Smart Cities patří taiwanské společnosti dlouhodobě k absolutní světové špičce, a proto by se české společnosti měly v budoucnu zaměřit na prohloubení spolupráce s nimi.

Součástí programu byla také návštěva a aktivní účast na veletrhu Smart City Summit & Expo. Smart City Summit & Expo je nejvýznamnější akcí svého druhu v ICT oblasti v asijsko-pacifickém regionu. Tento veletrh každým rokem přitáhne přes 100 tisíc návštěvníků a více než 150 vystavovatelů z celého světa. Českým firmám a univerzitám se naskytla příležitost účastnit se výstavy a zároveň řady konferencí organizovaných veletržní správou, a to za podpory českého Ministerstva průmyslu a obchodu. Na českém stánku společně prezentovali své výrobky, výzkum a služby firmy Linet, ABF, ČD –Telematika či Regionální inovační centrum elektrotechniky Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Technologická agentura ČR prezentovala svůj program DELTA 2, který mohou využít pro své společné projekty české a tchajwanské firmy. Veletrhu se účastnila nezávisle na delegaci Svazu také početná delegace z českých krajů a měst včetně primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba, která první zahajovací den společně s prezidentem SPČR, vedoucím České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji a s českými vystavovateli slavnostně otevřela český stánek.

Český stánek vzbuzoval u návštěvníků veletrhu zájem, pozornost na sebe poutal chytrý hasičský oděv prezentovaný výzkumným centrem RICE Západočeské univerzity (ZCU). Ten přispívá k bezpečnosti hasiče tak, že měří teplotu povrchu bundy, má osvětlení, umí zasílat do aplikace v mobilním telefonu informace, má tzv. „emergency strip“ na límci, který přes telefon odešle žádost o pomoc na vybraná čísla. ZCU má na části toho obleku patenty. ZCU prezentovala na veletrhu a rovněž během 17. zasedání podnikatelské rady své výstupy aplikovaného výzkumu v oblasti smart textilií a IoT a představovala projekt chytrého univerzitního kampusu SmartCampus.

Organizátor veletrhů ABF hledal na veletrhu partnery pro pražské výstavy. V listopadu bude firma ABF organizovat obdobný veletrh v Praze, a to e-SALON věnovaný e-mobilitě, problematice Smart Cities a dalším souvisejícím oborům. „Účast tchajwanských institucí a společností na pražském veletrhu bude vítaná, umožní tak české odborné i laické veřejnosti seznámit se s trendy rozvoje zmíněných oborů,“ uvádí Milan Kuchta, vedoucí zahraničního obchodu ABF.

Firma Linet se poprvé oficiálně prezentovala na Tchaj-wanu a hledala obchodní partnery a distributora pro svá nemocniční lůžka.

Během programu mise podepsal předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka s ředitelem Department of Industrial Technology Ta-Sheng Lo za přítomnosti prezidenta Svazu Jaroslava Hanáka dokument o spolupráci „Terms of Reference“ s tchajwanským Ministerstvem hospodářství (MoEA) v rámci 1. veřejné soutěže Programu Delta 2. Ceremonie se účastnili také zástupci Industrial Technology Research Institute (ITRI), kteří pro tchajwanské ministerstvo administrují program A+, v rámci něhož bude otevřena výzva pro tamní podniky.

TA ČR již 9 let spolupracuje s tchajwanským Ministerstvem pro vědu a technologie (MoST), které podporuje akademickou sféru. „Navázání spolupráce s MoEA, které podporuje firmy, je tak rozšířením přátelské a úspěšné spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu s vysoce inovativní zemí jakou Tchaj-wan je,“ potvrzuje předseda TAČR Petr Konvalinka. Program DELTA je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů českých podniků a výzkumných organizací s jejich zahraničními partnery. Trvání programu DELTA 2 se předpokládá v letech 2020 až 2025.

Delegace Svazu stihla také navštívit ústředí výzkumného institutu ITRI ve městě Hsinchu. Po prohlídce showroom, kde jsou prezentovány výzkumné projekty z různých oblastí, na kterých divize institutu pracovaly a pracují, proběhl seminář zaměřený na oblast vědy a výzkumu, který iniciovala TAČR se svým partnerem ITRI. Ústředí ITRI má přes 6000 zaměstnanců, je to institut s největším počtem patentů na obyvatele na světě (přes 27000), který získal již přes 100 ocenění udělovaných každý rok stovce nejlepších inovací z celého světa. Spolupracuje s místními univerzitami, nemocnicemi a firmami z různých sektorů, stejně tak s partnery v zahraničí s cílem uvádět inovace do praxe.

Poslední den pobytu někteří účastníci mise využili možnosti navštívit vybrané tchajwanské podniky v rámci doprovodného programu veletrhu jako například Advantech Corp. nebo MiTAC, firmy, které se zabývají pokročilými řešeními pro mnoho prostředí, chytrá města, nemocnice, řízení energií či průmysl 4.0. S viceprezidentem firmy MiTAC se měli možnost všichni setkat již při slavnostní večeři předchozí večer. Té se zúčastnil také John Wang, který v minulosti uváděl na trh první android telefon Googlu (za firmu HTC). „Po uvedení původního iPhone to byl možná nejdůležitější okamžik rozvoje chytrých telefonů a zejména android zařízení,“ poznamenal s vědomím významnosti tchajwanského podnikatele Zdeněk Martínek, výkonný ředitel firmy První pozice s.r.o., IT firmy, která se zabývá vytvářením webových stránek, e-shopů a online informačních systémů a průmyslových aplikací. Martínek považuje organizaci podnikatelské mise na Tchaj-wan jako velkou pomoc pro jeho firmu a ocenil, že malé a střední firmy mají takovou podporu ze strany SPČR a ostatních zainteresovaných partnerů do přípravy mise.

kategorie Podpora exportu