Podnikatelská mise do Albánie

 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Vás z pověření Senátu Parlamentu České republiky srdečně zve k účasti v podnikatelské misi vedené viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Stanislavem Kázeckým, která bude doprovázet předsedu Senátu Milana Štěcha při jeho oficiální návštěvě Albánské republiky.

Podnikatelská mise se uskuteční v termínu 20. 2. – 22. 2. 2018.

Této zahraniční cesty se taktéž zúčastní náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, pan Vladimír Bärtl, při 5. zasedání česko-albánské Společné pracovní skupiny pro hospodářskou spolupráci.

Hlavním bodem programu bude Česko-albánské podnikatelské fórum a B2B jednání v Tiraně, jehož cílem je setkání s co největším počtem potenciálních obchodních partnerů. Na fórum můžeme dle Vašich požadavků přizvat i stávající obchodní partnery a Vámi předvybrané albánské firmy.
Program v současné době intenzivně připravujeme.

 

Účast v podnikatelské misi je vhodná zejména pro firmy aktivní v oblastech:
 • energetika  –  plynárenství, rozvoj obnovitelných zdrojů energie zejména solární energetika
 • infrastruktura a dopravní průmysl – železniční infrastruktura a modernizace lokomotiv, letištní výstavba
 • geologie a těžba surovin
 • zpracovatelský a spotřební průmysl – zejména textilní a obuvnický
 • zemědělská technika a technologie
 • stroje a zařízení pro výrobu
Záloha na účastnický poplatek činí pro jednoho účastníka 27 900,- Kč. 

Odhadované náklady zahrnují: ubytování v jednolůžkových pokojích, místní přepravu, účast na semináři/seminářích a společných akcích, náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníka Svazu průmyslu a dopravy ČR během cesty, výroba a tisk katalogu, případně tlumočení. Dopravu do Albánie poskytuje bezplatně Senát Parlamentu ČR vládním speciálem, let tedy není účastníkům účtován vůbec.

V případě Vašeho zájmu o účast v podnikatelské misi Vás žádáme o vyplnění přiložené přihlášky, elektronického registračního formuláře a PPT slidu do 26. 1. 2018:
 1. Podepsanou přihlášku zašlete e-mailem na SP ČR na adresu itauerova@spcr.cz. Přihláška ve formátu DOC pak slouží pak jako závazná objednávka.
 2. Současně s přihláškou je nezbytné vyplnit elektronický formulář, který naleznete zde: http://registrace.spcr.cz Veškeré potřebné informace se vyplňují do elektronické registrace. Vyplněné údaje v elektronickém registračním formuláři slouží nejen jako podklad pro výrobu katalogu k misi pro pákistánské partnery (katalog pro nás zpracovává společnost Copy General), ale také jako podklad pro organizaci B2B jednání a oslovení potenciálních partnerů z řad pákistánských firem.
  Bez vyplnění elektronického formuláře není možné Vaši přihlášku akceptovat.
 3. Dále Vás žádáme o vyplnění vzorového snímku ve formátu PowerPoint (slouží pro představení delegace na podnikatelském fóru a tato informace bude využita k podpoření prezentace naší mise, prosíme tady o vyplnění vzoru dle požadavků) a jeho zaslání na itauerova@spcr.cz.

Uzávěrka závazných přihlášek je v pátek 26. 1. 2018. 

Podnikatelskou misi organizačně zajišťuje manažerka Sekce mezinárodních vztahů Ing. Irena Tauerová. Bližší informace Vám poskytneme na tel. 225 279 403.

 
Irena Tauerová
kategorie Podnikatelské mise a semináře