Premiér Babiš po Radě ESIF: Cílem vlády je vyčerpat v tomto roce až 80 miliard korun

Ve Strakově akademii se ve čtvrtek 11. ledna 2018 sešla Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) poprvé pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše. Hlavním tématem jednání byl aktuální stav a efektivita čerpání evropských finančních prostředků v programovém období 2014–2020. 

„Čerpání finančních prostředků z evropských fondů považuji za prioritu, jelikož zásadním způsobem ovlivňují plnění státního rozpočtu. Cílem vlády je vyčerpat v tomto roce až 80 miliard korun,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

České republice se podařilo v roce 2017 předložit Evropské komisi žádosti o platbu ve výši zhruba 50 miliard korun. Nejlepších finančních výsledků dosahuje Program rozvoje venkova, ve kterém je požádáno u Evropské komise o proplacení téměř 29 % dostupných prostředků, tedy zhruba 17 miliard korun. Velmi dobře si vedou i programy Zaměstnanost a Doprava, kdy se v obou případech dokázalo vyčerpat 17,4 %, což představuje částku u programu Zaměstnanost 9,3 miliardy korun a u programu Doprava 19,6 miliardy korun. Oproti tomu zaostávají programy Praha – pól růstu, Integrovaný regionální operační program, program Výzkum, vývoj a vzdělávání a program Rybářství, z nichž žádný nenárokoval ještě ani 6 % z nabízených peněz.

„V roce 2017 se nám podařilo zrychlit schvalování předložených projektů. Celkem se jich od začátku programového období podařilo schválit přes dvacet tisíc napříč všemi programy, a to nepočítám specifické projekty v zemědělství, kde jich je dalších sto tisíc. Ke konci prosince bylo přes 47 % prostředků z evropských fondů schváleno a smluvně vázáno pro konkrétní projekt a příjemce již začal s jeho realizací. Také jsme zrychlili proplácení – v celkovém evropském srovnání se nám podařilo poskočit o několik příček nahoru. K poslednímu prosinci byly do Evropské komise odeslány žádosti o průběžnou platbu v hodnotě přes 65 miliard Kč,“ dodala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Čtvrtečního jednání na Úřadu vlády se účastnil také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Příští jednání Rady ESIF by se mělo uskutečnit na konci února, kdy by měla být hlavním tématem zpráva ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové. Ta přehodnotí rizikovost jednotlivých programů, jelikož hlavním problém jsou nemalé rozdíly v čerpání finančních prostředků u jednotlivých programů.

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) je poradním orgánem vlády v oblasti koordinace pomoci poskytované EU ze všech Evropských strukturálních a investičních fondů. Rada se schází dle potřeby a jejím úkolem je hodnotit stav čerpání jednotlivých operačních programů v programovém období 2014–2020. Rada dále koordinuje přípravu Dohody o partnerství, která je základním zastřešujícím dokumentem pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Nejvyšší úroveň Rady jedná pod předsednictvím předsedy vlády. Výkonným místopředsedou Rady je ministr pro místní rozvoj. Členy Rady jsou ministři podílející se na implementaci fondů (MMR, MF, MD, MPO, MŽP, MPSV, MŠMT, MZe) a primátor hlavního města Praha. Členství v Radě je nezastupitelné.