Svaz chce zrušit soutěž na provozovatele mýtného systému

Na zítřejším jednání pracovní skupiny zabývající se mýtem vyzvou Svaz průmyslu a dopravy ČR a sdružení dopravců ČESMAD BOHEMIA ministra dopravy, aby zrušil probíhající výběrové řízení na provozovatele mýtného systému. Příčinou je zejména nesmyslně nastavené rozšíření zpoplatnění silnic I. třídy o 900,3 km. Vznik pracovní skupiny zaměstnavatelé vítají a věří ve věcnou diskuzi o budoucnosti mýtného systému.

„Stát musí zajistit mýtný systém, který bude dlouhodobý, stabilní, efektivní a zároveň nebude neúměrně zatěžovat dopravce a tím i ostatní podnikatele a spotřebitele, na které by tyto náklady nakonec dopadly. Plánované rozšíření mýta však jde proti tomuto principu, dopravcům i lidem,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

„Tlačit na rozšíření mýta tam, kde bychom jeho provoz museli dotovat z peněz vybraných na dálnicích jen proto, aby do tendru mohli vstoupit uchazeči se satelitní technologií, je proti zájmům daňových poplatníků,“ Jan Medvěd za sdružení dopravců ČESMAD Bohemia.

Budoucí vývoj mýtného systému musí být založen na základě koncepčního odborného materiálu projednaného se všemi dotčenými subjekty a zároveň na základě ekonomické výhodnosti pro Českou republiku. Současné rozšíření zpoplatnění, které je neekonomické a nerespektuje ani závěry vlastních analýz ministerstva dopravy, je čistě politickým rozhodnutím.

Ministerstvo dopravy ČR v minulosti podle svých vlastních prohlášení vybranou variantu rozšíření nepodporovalo, ale pouze respektovalo politické zadání. Nyní má jedinečnou příležitost nastavit systém na základě odborných a ekonomických parametrů. Konkrétní varianta postupu po zrušení tendru je na ministerstvu dopravy a jeho odborném aparátu.

První setkání pracovní skupiny ministerstva dopravy, zástupců podnikatelů, dopravců a krajů se sejde v úterý 16. ledna v 16 hodin. Pracovní skupina má podle slov ministra dopravy řešit budoucnost mýtného systému.

Tisková zpráva zde.

 

Tereza Řezníčková

kategorie Tiskové zprávy