Podnikatelská mise do Číny

Srdečně Vás zveme k účasti na podnikatelské misi doprovázející předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka během jeho návštěvy Čínské lidové republiky ve dnech 3. až 7. listopadu 2019.

Účast na podnikatelské misi doporučujeme zejména firmám z těchto odvětví:

 • Automobilový průmysl
 • Civilní letecký průmysl
 • Důlní, těžební a ropný průmysl
 • Energetický průmysl
 • Environmentální technologie a s tím související služby
 • Nábytkářský průmysl
 • Sklářský a keramický průmysl
 • Strojírenství (např. obráběcí stroje)
 • Zdravotnická technika, farmaceutický průmysl
 • Zemědělství, vinařství a potravinářský průmysl
 • Železniční a kolejová doprava
 • Služby – cestovní ruch, logistika, ICT, E-commerce….

RÁMCOVÝ PROGRAM:

 • 3. 11. Odlet z Prahy do Pekingu (v ranních hodinách – bude upřesněno)
 • 4. 11. Program v Pekingu (Podnikatelské fórum a B2B), odpoledne přelet do Šanghaje
 • 5. – 7. 11. Program v Šanghaji a regionu (pravděpodobně Wuxi) – návštěva Mezinárodního čínského importního veletrhu CIIE v Šanghaji, podnikatelské fórum a B2B, další networkingové akce
 • 7. 11. Přílet do Prahy (ve večerních hodinách – čas bude upřesněn)

Na přípravě programu intenzivně spolupracujeme s Velvyslanectvím ČR v Pekingu, Generálním konzulátem v Šanghaji, kancelářemi CzechTrade v Číně a s našimi čínskými partnery. Program bude nyní postupně upřesňován a přihlášené účastníky budeme průběžně informovat.

Účastnický poplatek činí 61.000 Kč na osobu, pro členy Svazu průmyslu a dopravy ČR 57.950 Kč, a zahrnuje: kvalitní ubytování v jednolůžkových pokojích, místní přepravu autobusem, účast na fórech a společných akcích, vízový poplatek, zápis v prezentačním katalogu účastníků a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníka Svazu průmyslu a dopravy ČR během cesty. Před cestou obdržíte zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Vyúčtování bude provedeno po návratu daňovým dokladem, po závěrečné kalkulaci všech nákladů spojených s cestou. Přeprava vládním speciálem je zdarma.

Pro přihlášení na misi je potřeba:

 • Zaslat podepsanou a naskenovanou přihlášku na adresu pserakova@spcr.cz
 • Vyplnit on-line registrační formulář s profilem firmy pod tímto odkazem:
  https://registrace.spcr.cz/?eventId=748&controller=event&task=individualRegister
 • Zaslat scan stránky pasu s Vašimi údaji a fotografií na pserakova@spcr.cz
 • Zajištění registrace umožňující vstup na Čínský mezinárodní importní veletrh v Šanghaji pro všechny účastníky – prosíme o elektronické zaslání fotografie přesně podle specifikace: elektronické průkazové foto (musí splňovat tyto požadavky: 1) poměr stran 3:4, 2) formát JPG, 3) čisté foto bez zkreslení a deformací, 4) přímá fotka obličeje, 5) jednotná barva pozadí, 6) obličej zabírá 15 až 41 % fotografie, 7) bez výrazného make-upu, 8) velikost souboru do 1MB, 9) rozlišení minimálně 480×640 pixelů a kvalita aspoň 80 DPI). Bude zároveň sloužit i k tisku do katalogu podnikatelské mise. Vzhledem k brzkému termínu uzávěrky registrací na veletrh je bezpodmínečně nutné fotografii zaslat co nejdříve po Vaší registraci, nejpozději do uzávěrky registrací na podnikatelskou misi.
 • Zaslat vyplněný 1 vzorový snímek prezentace na adresu pserakova@spcr.cz (vyplňte prosím v angličtině nebo, pokud máte možnost, v angličtině a čínštině)

Uzávěrka registrací: Vzhledem k omezenému času na registrace na veletrh a nutnosti zařízení víz pro všechny účastníky prosíme o Vaši registraci co nejdříve, nejpozději však do 26. září 2019 do 12.00.

Poznámka: Prosíme věnujte vyplnění formuláře pozornost a vyplňte co nejpřesněji Vaše zájmy v Číně a požadavky na případné obchodní partnery. Informace slouží jednak pro organizaci B2B a vyhledání vhodných partnerů pro Vaše jednání, a také Vámi uvedený profil firmy bude podkladem pro výrobu tištěného katalogu k misi v čínštině, kterým se bude delegace prezentovat čínským partnerům.

Do Číny platí pro občany Evropské unie vízová povinnost. V případě, že nemáte platné vízum do ČLR a využijete možnosti vyřídit ho hromadně prostřednictvím Svazu průmyslu a dopravy ČR, prosíme o dodání následujících podkladů nejpozději do středy 2. 10. 2019 (k rukám Ing. Petry Šerákové, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9):
 • vyplněný a podepsaný formulář žádosti o vízum do ČLR – klikněte vlevo dole na „New Application Form“ a pokračujte dle inststrukcí na: vízový formulář
 • vytištěný scan pasu (strana s fotografií)
 • současnou barevnou fotografii o rozměrech 48 mm × 33 mm (celý obličej, bez pokrývky hlavy, bez brýlí, s bílým pozadím) – nalepit do žádosti o vízum
 • fyzicky Váš cestovní pas

Kontaktní osoba

 • pro zajištění mise: Ing. Petra Šeráková, tel.: +420 225 279 404, ev. +420 731 411 179, e-mail: pserakova@spcr.cz.

Přílohy:

Šeráková Petra
kategorie Podnikatelské mise a semináře