Podnikatelská mise do Malajsie a Vietnamu

Zaměření podnikatelské mise bude zejména na udržitelné využívání zdrojů, na likvidaci nejen plastových odpadů, sanaci ekologických zátěží a průmyslovou dekontaminaci, ochranu před přírodními katastrofami, adaptaci na změnu klimatu, a dále na oblast geologie, geologického průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin.

Účast v delegaci doporučujeme firmám, které mají v těchto zemích rozpracované projekty a dále tedy firmám ze sektoru vodohospodářství, z oblasti nakládání s odpady, energetické zpracování odpadů, zpracování bio odpadů, likvidace nemocničních odpadů, čistění odpadních vod, průmyslově znečistěných vod, z oblasti sanace a dekontaminace postižených míst, firmám ze sektoru těžebního, zdravotnického, farmaceutického a zemědělského.

Uzávěrka závazných přihlášek je v pátek 13. září 2019.

 Podnikatelskou misi organizačně zajišťuje manažerka Sekce mezinárodních vztahů Mgr. Sabina Tančevová (stancevova@spcr.cz). Bližší informace Vám poskytneme na tel. 225 279 402.

Sabina Tančevová
kategorie Podnikatelské mise a semináře