Podnikatelská mise SP ČR navázala kontakty v Chicagu

Téměř čtyři desítky exportérů pod vedením viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy Mileny Jabůrkové doprovodily předsedu Senátu Miloše Vystrčila na jeho oficiální návštěvě USA do Chicaga. Od čtvrtka 2. 6. do soboty 4. 6. zde čeští podnikatelé navazovali kontakty s místními firmami, obchodními organizacemi a také zástupci početné české komunity.

Mise USA 2022 06 Chicago Booth School of Business

Hned ve čtvrtek po příletu navštívila delegace kampus University of Chicago, známé jako „Harvard Středozápadu“, kde působil i Tomáš Garrigue Masaryk. Podnikatelé se zde mimo jiné setkali s tamějšími akademiky českého původu a dozvěděli se od nich o spolupráci soukromé a akademické sféry v Chicagu. S prof. Veronikou Ročkovou, odbornou asistentkou ekonometriky a statistiky (jedinou profesorkou na celé fakultě, která tam získala plnou výzkumnou profesuru), a Jitkou Stehnovou z oddělení matematiky , diskutovali mimo jiné o významných místních hráčích v oblasti AI.

Mise USA 2022 06 Amplla

Podnikatelé se zastavili i na místním Orientálním institutu, který ve svých výzkumných aktivitách navazuje na práci uznávaného českého klínopisce a orientalisty Bedřicha Hrozného. Den zakončilo setkání celé delegace s týmem místního Generálního konzulátu a zastoupením CzechTrade v Chicagu, v rámci kterého podnikatelé představili své firmy a zájmy v USA a prodiskutovali možnost podpory při hledání obchodních kontaktů.

Mise USA 2022 06 mHub

Páteční program začal návštěvou inovačního centra pokročilé výroby mHub, který se na rozdíl od klasických start-up akcelerátorů zaměřuje na podporu inovací v průmyslové výrobě. Podnikatelé se dozvěděli od generálního ředitele a spoluzakladatele tohoto rychle rostoucího inovačního centra Havena Allena, že od svého založení mHub podpořil již 450 start-upů a 200 průmyslových výrobců a má za sebou vytvoření více než 1 200 produktů a 410 patentů. Čeští podnikatelé byli tímto zaměřením na průmysl příjemně překvapeni a hned začali přemýšlet, jak tento koncept přenést také do Česka. Svaz průmyslu a dopravy během svého osobního jednání s Havenem Allenem otevřel dveře novým způsobům podpory inovací i v českém průmyslu.

Mise USA 2022 06 Vystrcil CZ USA forum

Významným okamžikem mise v Chicagu bylo networkingové byznys setkání se čtyřmi desítkami podnikatelů, firem a zástupců podnikatelské komunity v Chicagu, uskutečněné ve spolupráci s byznys sdružením World Business Chicago, Generálním konzulátem ČR a místní kanceláří CzechTrade. Kyle Schulz, vicepresident World Business Chicago, ocenil široký záběr a kvalitu prezentovaných českých firem a dodal, že každý týden mají alespoň jednu obdobnou zahraniční delegaci, ale tato česká výrazně přesahuje kvality těch ostatních.

Mise USA 2022 06 Mistostarosta CZ USA forum

Účastníci měli také možnost se dozvědět více o podnikání v Chicagu přímo od zástupce starosty Chicaga, Samira Mayekara, který je sám úspěšným globálním průmyslovým podnikatelem a má na starosti mj. rozvoj podnikatelského prostředí ve městě.

Mise USA 2022 06 Masaryk school

Nedílnou součástí pátečního i sobotního programu byla řada setkání s početnou česko-americkou komunitou. V Chicagu totiž ve stejných dnech probíhala „Konference českých škol v USA“, v rámci které se do města sjeli učitelé a učitelky českých škol jak z USA, tak i Kanady. Jde o každoroční aktivitu, která podporuje spolupráci mezi jednotlivými školami a také vzdělávání pedagogických pracovníků. U příležitosti této konference a návštěvy delegace proběhly také oslavy 100 let od založení České školy T. G. Masaryka, v tehdy české čtvrti města, zvané Cicero, v které dodnes probíhá výuka češtiny pro děti i dospělé. Organizace Amerických přátel České republiky (American Friends of the Czech Republic) se setkala s podnikateli v unikátním muzeu Driehaus v centru města. Mezi účastníky byl i bývalý velvyslanec USA v ČR Andrew Schapiro a ministr zahraničí státu Illinois Jesse White. Tato setkání byla autentickou platformou pro české podnikatele, kteří aktivně využili možnost získat vhled a doporučení pro vytvoření místních obchodních příležitostí přímo od českých krajanů a místních podnikatelů.

Mise USA 2022 06 CZ USA forum Chicago
V neděli se přemístila celá delegace do Washingtonu, D.C., kde bude až do středy. Shrnutí této druhé části pobytu vám přineseme ve čtvrtek 9. 6.

A JAK PODNIKATELSKOU MISI A OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V USA KOMENTUJÍ JEJÍ ÚČASTNÍCI?

„Podnikatelská mise do USA se Svazem průmyslu je pro nás skvělou možností pro zmapování tržních příležitostí a potencionálních zákazníků před plánovaným auditem FDA, díky kterému budeme schopni dodávat účinná cytostatická léčiva na americký trh,“ říká Zuzana Jorová, marketingová a obchodní manažerka společnosti Oncomed.

„Budoucnost české ekonomiky z mého pohledu spočívá v postupném přesunu od montoven a výroby s nízkou přidanou hodnotou k výrobkům a službám postaveným na technologiích a datech. Spojené státy jsou v tomto ohledu oproti Česku napřed, a tak se z jejich zkušeností můžeme inspirovat nejen na úrovni státu, ale také na úrovni jednotlivých společností, jako je právě naše islandsko-česko-britská fintech skupina,” dodává Ondřej Šmakal, generální ředitel skupiny Orka Ventures.

„Podnikatelskou misi Svazu průmyslu a dopravy do USA vnímáme jako velmi zajímavou příležitost. A to především v době, kdy naše společnost Beznoska s.r.o. dokončuje plánovanou akvizici, díky které nově vstupujeme do oblasti Wellness/Spa. Jako tradiční český výrobce kloubních implantátů, působící především na českém a slovenském trhu, hledáme v USA nové partnery/výrobce s unikátními výrobky v oblasti ortopedie a traumatology k distribuci na našich trzích. Na podnikatelské misi v USA bychom se rádi inspirovali a porozhlédli po dalších možnostech růstu jak v oblasti materiálů, produktů, tak případné akvizice,“ vysvětluje Tesárek Tomáš, provozní ředitel Beznoska s.r.o.

Tiskovou zprávu vydanou při odletu delegace 2. 6. naleznete v českém jazyce zde a v anglickém jazyce zde.

kategorie Podnikatelské mise a semináře