Průzkum: Zkušenosti zaměstnanců s home office

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví (ZÚBOZ) aktuálně provádí průzkum týkající se práce v režimu home office. Jeho cílem je odhalit přínosy a úskalí této formy práce z pohledu zaměstnanců.

Svaz průmyslu a dopravy tento průzkum podporuje a po odborné stránce spolupracuje v této oblasti se ZÚBOZ, abychom i nadále zaměstnavatelům, našim členům, pomáhali v pracovněprávních oblastech. V tomto průzkumu nás konkrétně zajímá, jaká je efektivita práce z domova, jaká přináší pozitiva a negativa pro zaměstnance i zaměstnavatele a jak se z pohledu zaměstnanců práce z domova promítá do sladění pracovního a soukromého života.

Výzkum je prováděn prostřednictvím dotazníkového šetření cíleného na zaměstnance. Dotazník je strukturovaný, takže vypadá robustně, avšak jeho vyplnění nezabere více jak 15 minut. Je nezbytné, aby respondent (zaměstnanec) dotazník vyplnil celý až do konce, protože jinak jej nebude možné uzavřít a odeslat ke zpracování. Šetření je anonymní a sebraná data budou vyhodnocena automaticky. Při šetření se nesbírají a nezpracovávají žádné citlivé osobní údaje ani IP adresa počítače respondentů, takže nelze nijak zjistit identitu respondenta.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste dotazník distribuovali mezi své zaměstnance, kteří z podstaty své práce mohou home office využívat. Získáním odpovědí od co nejvíce respondentů se můžeme dobrat objektivních a dostatečně validních výsledků, které následně poslouží práci ZÚBOZ a SP ČR v podpoře co nejlepšího prostředí pro práci s možností home office. Výsledky, které přinesou aktuální pohled na zkušenosti zaměstnanců, následně poskytneme v konsolidované podobě členům SP ČR.

Dotazník je dostupný zde.

Sběr dat bude probíhat do pátku 10. června.

kategorie Aktuálně