Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s.: Doprava na Českých drahách se postupně obnovuje

Dne 13. 5. 2020, po tříměsíční přestávce zaviněné koronavirovou pandemií, zasedal v Praze, v sídle OSŽ, v domě Bohemika, Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s. Jednání řídil tajemník PV Antonín Leitgeb.
 
V úvodu přednesl první host jednání, předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, několik aktuálních informací. Hovořil mimo jiné o organizačních opatřeních zavedených v sídle OSŽ (zaměstnanci se na pracovištích střídají, část pracuje z domova), dále uvedl, že byla přeorganizována nebo zrušena některá jednání orgánů OSŽ; každou středu se však koná porada předsedy, která jedná o aktuálních záležitostech, především o poskytování příspěvků z Podpůrného fondu OSŽ: „K dnešnímu dni bylovyřízeno 98 žádostí,“ dodal Mgr. Malý. Dále předseda OSŽ informoval o tom, že OSŽ v březnu v rámci Asociace samostatných odborů aktivně podpořilo společně s ČMKOS prosazení programu Antivirus, ze kterého mohou v současné době zaměstnavatelé (včetně společnostískupiny ČD) čerpat od státu příspěvek na vyplácené náhrady mezd zaměstnancům při karanténě nebo částečné nezaměstnanosti. Dále předseda OSŽ informoval o tom, že se dne 6. 5. 2020 jako zástupce ASO také zúčastnil porady na Ministerstvu práce a sociálních věcío dalších připravovaných opatřeních na pomoc firmám postiženým pandemií COVID-19. Jde mimo jiné o návrh programu Antivirus „C“, který by spočíval ve slevě na odvodech na sociální pojištění, pokud u firmy došlo v důsledku epidemie COVID-19 ke snížení tržebalespoň o 30 %, a současně nedojde ke snížení počtu zaměstnanců o více než 10 % (také tento program by mohl být významnou pomocí pro společnosti skupiny ČD). Zmínil se i o dopise, který OSŽ dne 30. 4. zaslalo ministru průmyslu, obchodu a dopravy Karlu Havlíčkovis návrhem série opatření na pomoc železničním dopravcům.
Podrobněji o tomto dopise hovořil i předseda PV Vladislav Vokoun. Uvedl, že se v dopise připomíná, že v souvislosti s omezeními na železnici je vážně ohrožena konkurenceschopnost železniční dopravy vůči ostatním druhůmdopravy, hrozí zpožďování investic do modernizace a v důsledku toho možné zhoršování mezd železničářů či zánik mnoha pracovních míst. OSŽ proto navrhuje upuštění od poplatků za použití dopravní cesty pro osobní i nákladní dopravce, a to za období březen až konec roku 2020 (zcela, nebo částečně), či zrušení poplatku na obnovitelné zdroje energie pro zbytek roku 2020 (elektrická trakce) a neuplatnění sankcí za neodebrání sjednaného množství trakční energie. Dopis byl zaslán na vědomí premiéru Andreji Babišovi,generálním ředitelům Správy železnic, ČD a ČD Cargo a také nejvyšším představitelům sdružení ŽESNAD.CZ a Svazu průmyslu a dopravy ČR.
 
Vladislav Vokoun dále hovořil o tom, že České dráhy očekávají důsledkem pandemie výrazný výpadek tržeb (dle publikovaných odhadů ve výši 2 – 2,5 mld. korun). Uvedl, že v souvislosti s nutností řešit mnoho organizačních záležitostí se opět prokázalo, že nebylopříliš prozíravé převést kompetence pro rozhodování o regionální osobní železniční dopravě na kraje.
 
Dále informoval o tom, že dvě odborové centrály (SOSaD a OOZS) nepodepsaly změnu PKS – prodloužení vyrovnávacího období a režim „letmo“.Opatření je pro zaměstnance v tuto chvíli výhodnější, proto je nepřidání podpisu nepochopitelné.
 
Dalšími hosty jednání byly tři pracovnice odboru 10 GŘ ČD, a. s.: Ing. Monika Horáková (ředitelka odboru), Ing. Lucie Bauerová a nová zaměstnankyně Ing. Julie Bartoňová. Ing. Horáková podrobně informovala o hlavních problémech, které bylo třeba v uplynulých dvou měsících řešit – především šlo o nutnost zajistit provoz. „Situaci jsme úspěšně zvládli,“ konstatovala Ing. Horáková. Hovořila i o tom, že 1500zaměstnancům propadla prověrka zdravotní způsobilosti, což by mohlo působit velké problémy. České dráhy proto podle jejích slov budou žádat o prodloužení překlenovacího období na 4 měsíce, aby bylo možné zajistit příslušné prověrky.
 
V diskusi se mimo jiné hovořilo o otázce kompenzace příjmů zaměstnanců ČD a o možnosti rozlišení mezi těmi, kdo v kritické době chodili dopráce, a mezi těmi, kdo zůstali na překážky doma. Tato otázka je velmi komplikovaná a zůstala zatím otevřená. Ing. Horáková dále seznámila PV s některými organizačními změnami, které se uskuteční na GŘ ČD od 1. 7. 2020. Tyto změny spočívají v přeřazení některýchpracovišť pod pravomoc jiných náměstků a nemají dopad do zaměstnanosti. K dotazu, kdy se rozběhnou „KOPky“, odpověděla Ing. Bauerová, že předpoklad je, že by to mohlo být od poloviny června 2020.
 
V 11 hodin se jednání podnikového výboru rozdělilo na dvě části, které jednaly odděleně – jedna část se věnovala problematice dep s hostem Ing. Zdeňkem Štěpánkem, ředitelem odboru 12GŘ ČD, a druhá část jednala s Ing. Jitkou Kubíkovou, ředitelkou ZAP, o aktuálních provozních záležitostech. „Jsem ráda za to, jaké zaměstnance máme,“ řekla v úvodu svého vystoupení Ing. Kubíková a zdůraznila, že se v této těžké době ukázalo, že zaměstnancidokážou táhnout za jeden provaz. Zmínila i to, že na začátku epidemie zaměstnanci pomohli i se zajišťováním roušek. V ZAP se jich ušilo přes 10 tisíc. Zaměstnanci museli podle slov Ing. Kubíkové zvládnout řadu změn, ke kterým v průběhu minulých týdnů docházelo. „Nyní se postupně doprava obnovuje, posilují pracovníci na přepážkách podle počtu cestujících. Každý týden je znát,“ řekla Ing. Horáková. K obnovování dopravy dále uvedla, že od 15. 6. má začít jezdit část pendolin, od 1. 6. se pak mají spustit půjčovny kol,od 14. 6. vlakové minibary a také prodej flexi jízdenek. „Je potřeba, aby se k nám vrátili cestující,“ zdůraznila Ing. Kubíková.
 
Hlavním tématem projednávání u zástupců OCÚ (druhá skupina) byla novelizace údržbového předpisu ČD V25 v návaznosti na zavedení ECM k 16.6. 2020. Ing. Štěpánek dále hovořil o provedení snížení předpisů, o písemné žádosti o posunutí zavedení 4 železničního balíčku o 1 rok, problémech s podudržovaností vozidel a s tím spojených otázkách hledání opravárenských kapacit. Zmínil se také o budoucíchinvesticích do kolejových vozidel, i o výstavbě nových zázemí údržby spojených s moderním vybavením a novými technologiemi. Na závěr vyjádřil poděkování všem zaměstnancům údržby v době koronaviru. V počátcích to bylo právě OCÚ, které zajišťovalo pro zaměstnancev první linii šitím roušek ochranné prostředky. OCÚ se v této době nezastavilo a mělo naopak více času k odstraňování různých závad.
 
Závěrečná část jednání, která probíhala opět společně pro obě skupiny, patřila organizačním záležitostem (například zazněla informace o odsunutíoslav 30 let OSŽ na 29. října 2020). PV také odsouhlasil odstartování pilotního programu k odzkoušení nových bundokošil. Příští jednání PV proběhne v Praze 10. 6. 2020.
 
 
 
  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ