Podporujeme zavedení evropského pilíře sociálních práv

Ve Štrasburku proběhlo ve dnech 22. – 23. října již 2. plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy. Ta má za cíl shromáždit názory občanů na budoucnost Evropy a dodat vrcholných orgánům Evropské unie doporučení pro budoucí aktivity a politiky. ČMKOS v tomto procesu podporuje zejména zásadní posílení sociální dimenze prostřednictvím skutečného a závazného zavedení evropského pilíře sociálních práv jako nástroje pro sblížení životní úrovně ve všech částech Evropské unie.